– Το , ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζει και τις συνέπειες της μη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Άλλωστε την αυστηροποίηση των ποινών σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού επιβεβαίωσε ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου καταπολέμησης της βίας ανηλίκων και του bullying από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αυστηροποίηση των ποινών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της βίας ανηλίκων και του σχολικού εκφοβισμού περιλαμβάνει:

Επαναφέρεται ο διαχωρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες
Επαναφέρεται η πενθήμερη αποβολή με την προβλεπόμενη προσαύξηση αδικαιολόγητων απουσιών
Εξετάζονται και επιπλέον μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παράλληλα πηγές από το υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επισημαίνουν ότι:

Ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται από τον νόμο 4823/2021
Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα οι νεοδιορισθέντες καθηγητές που είναι προϋπόθεση για τη μονιμοποίησή τους
Ξεκίνησε και το Β πεδίο, οπότε θα αρχίσουν να μονιμοποιούνται όσοι από τους νεοδιορισθέντες αξιολογηθούν και δεν χαρακτηριστούν «μη ικανοποιητικοί».

Σταδιακά θα αξιολογηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί

Ως προς τις συνέπειες της μη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τονίζεται:

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4823/2021 (Α΄136), η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση.
Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ- ΕΒΠ να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην παραπάνω υποχρέωση δύνανται να επιβάλλεται αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης του. Ειδικότερα, για τα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύουν με την εν γένει στάση τους, τότε το στέλεχος αντικαθίσταται και αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.
Η παρεμπόδιση της διαδικασίας αξιολόγησης σε κάθε στάδιο αυτής επιφέρει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται ακώλυτα/ανεμπόδιστα η παροχή δημόσιας υπηρεσίας.