Αλλαγές στις στα – Η νέα απόφαση ισχύει  από το σχολικό έτος 2022-2023

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 102474/Δ2/ 20-08-2021 Υπουργική Απόφαση «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων του άρθρου 5 στα κάτωθι Κεφάλαια:

«Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία/Αρχαία Ελληνικά».

«Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».

«Ε. Ιστορία».

«ΣΤ. Λατινικά».

«Ζ. Μαθηματικά».

«Η. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)».

«Θ. Πολιτική Παιδεία, Οικονομία».

«ΙΑ. Εφαρμογές Πληροφορικής, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Πληροφορική».

Επομένως το άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
Δείτε το ΦΕΚ Β 4678/6-9-2022

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 102474/Δ2/ 20-08-2021 Yπουργική Aπόφαση (Β’ 4134).

Η ισχύς της απόφασης 104182/Δ2/6-9-2022 αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ