Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης () και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η διαδικασία της ρύθμισης των 120 δόσεων για εισφορές που οφείλονται στα Ταμεία,

καθώς -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία- έχουν ήδη ρυθμιστεί οι αιτήσεις 323.547 οφειλετών (ποσοστό 74,80%) και το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στον νέο νόμο ανέρχεται σε 4.130.156.911 ευρώ, ενώ το συνολικό χρέος όλων των οφειλετών στο ΚΕΑΟ μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 ήταν 35,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο αριθμός των αιτήσεων που είχε υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου, ήταν 432.550 οφειλέτες (επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες), ενώ ο αριθμός των αιτήσεων που απομένουν ανέρχεται σε 109.012. Από τις έως τώρα ρυθμίσεις εισπράχθηκαν 230.830.020 ευρώ.

Τα στοιχεία έως 23/10

Από την εξέλιξη της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών προκύπτει ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα, ήτοι από τις 10 έως και τις 23 Οκτωβρίου, υπάρχει μεγάλη αύξηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 14 ημερών ολοκληρώθηκε η ένταξη στη ρύθμιση για 15.618 αιτήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο διεκπεραιώνονταν 1.115 αιτήσεις ημερησίως για ελεύθερους επαγγελματίες. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τους αγρότες αφορούν 4.846 αιτήσεις και για τους εργοδότες 48 αιτήσεις. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι από τα 4,1 δισ. ευρώ των οφειλών για τις οποίες ολοκληρώθηκε η ρύθμιση, τα περισσότερα, δηλαδή τα 2,5 δισ. ευρώ των οφειλών, αφορούν επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (τέως ΙΚΑ).

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτιμούν πως όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης ένταξης των οφειλών από όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, το συνολικό ποσό των ρυθμισμένων οφειλών θα ξεπεράσει αισθητά τα 4,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών ξεκίνησε στις 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου.

Από την επεξεργασία των αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν μέχρι και την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στο ΚΕΑΟ, δηλαδή ο αριθμός των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν, το ποσό των χρεών που ρυθμίστηκε, καθώς και τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις δόσεις ή από τις εφάπαξ πληρωμές, προκύπτει η ακόλουθη εικόνα ανά ασφαλιστικό φορέα:

– Στο τ. ΙΚΑ διεκπεραιώθηκαν 85.193 αιτήσεις από επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, βάσει των οποίων ρυθμίστηκαν ασφαλιστικές οφειλές ύψους 2.545.042.000 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 156.400.000 ευρώ.
* Στον τ. ΟΓΑ υποβλήθηκαν 62.584 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών ύψους 205.268.000 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 7.659.000 ευρώ.
* Στον τ. ΟΑΕΕ υποβλήθηκαν 163.138 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών ύψους 1.298.278.000 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 60.313.000 ευρώ.
* Στο τ. ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποβλήθηκαν 9.531 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών ύψους 65.184.000 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 4.308.000 ευρώ.
* Σχετικά με τις παροχές, δηλαδή για χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και πρέπει να επιστραφούν, υποβλήθηκαν 3.101 αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών ύψους 16.383.000 ευρώ και εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2.148.000 ευρώ.

Η εξέλιξη του χρέους

Το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ, από 35.358.484.925 ευρώ που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, στο τέλος του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 35.110.125.981 ευρώ. Το ποσό της μείωσης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 248.358.944 ευρώ. Η διαφορά οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019. Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και το τ. ΕΤΑΑ.

Το ΚΕΑΟ, στο οποίο καταλήγουν προς είσπραξη όλες οι ασφαλιστικές εισφορές ακόμη και από το πρώτο ευρώ, κατηγοριοποιεί τους οφειλέτες σε δύο διακριτές ομάδες με κριτήριο την παλαιότητα των οφειλών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μετά το 2009. Από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 35.110.125.981 ευρώ το 22,53% (ποσό 7.911.407.317 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 77,47% (ποσό 27.198.718.664 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Την τελευταία διετία

Οι οφειλές που αφορούν τα έτη 2017 και 2018 είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές των προηγούμενων ετών. Αυτό παρατηρείται διότι, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, μέχρι τις 30/6/2019 δεν είχαν ακόμα βεβαιωθεί στις υπηρεσίες του οι οφειλές των μη μισθωτών για τα έτη 2017 και 2018, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων για τα έτη αυτά, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι οφειλές αυτές διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ τον Ιούλιο του 2019 και συγκεκριμένα: Για το έτος 2017 ποσό 674.891.764,06 ευρώ, που αφορά το σύνολο οφειλετών μη μισθωτών. Για το έτος 2018 ποσό 88.025.422,13 ευρώ, που αφορά μόνο οφειλέτες που έκαναν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.

Οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι έχασαν την προθεσμία και δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, η προθεσμία της οποίας εξέπνευσε στις 7 Οκτωβρίου, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι πλειστηριασμοί ακινήτων, σύμφωνα με τη naftemporiki.