: Έκρηξη αιτήσεων για από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους αναμένεται το 2021, γιατί το 2022 η έξοδος θα είναι από τα 62 ως τα 67 και κατά τα φαινόμενα δεν θα μπορούν να κατοχυρώσουν μικρότερα όρια ηλικίας, όπως μπορούν να κάνουν φέτος.

Το 2021 θα είναι η τελευταία χρονιά για κατοχύρωση με όρια ηλικίας κάτω των 67 και 62 ετών για τους παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν τα πρώτα τους ένσημα πριν από το 1993.

Κίνητρο για έξοδο αποτελεί και το εφάπαξ, καθώς από το 2014 και μετά λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα των εισφορών και βαίνει μειούμενο κάθε χρόνο.

Οσοι κλειδώσουν μικρότερες ηλικίες διασώζονται και μετά το 2022, που οι κατοχυρώσεις των ορίων ηλικίας πριν από τα 67 και 62 καταργούνται και πλέον τα όρια ηλικίας ευθυγραμμίζονται για τους παλιούς με αυτά των νέων μετά το 1993 ασφαλισμένων, που είναι για πλήρη σύνταξη το 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης, το 67ο με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και το 62ο για μειωμένη με 15ετία.

Τα όρια ηλικίας που μπορούν να κατοχυρώσουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι μέσα στο 2021 διαφοροποιούνται ανά Ταμείο.

Από το ΙΚΑ, πριν από τα 62 παίρνουν και μπορούν να κατοχυρώσουν μέσα στο 2021:

  1. Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2010, το 2011 και το 2012 τις 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο παιδί. Από 19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη έξοδο με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών και πλήρη με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τις ηλικίες των 55, 57 και 60.
  1. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν το 2011 και το 2012 τις 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη). Από 19/8/2015 και μετά, δικαιούνται πρόωρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 56 και 56,5 και πλήρη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 58 και 58,5.
  1. Οι ασφαλισμένοι (άνδρες-γυναίκες) που συμπληρώνουν τα 10.500 ένσημα ως το 2012 και τις ηλικίες των 58 και 59 ετών από τις 19/8/2015 ως 31/12/2021.

Σε όλες τις περιπτώσεις το όριο ηλικίας κάτω των 67 και 62 ετών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη κατοχυρώνεται βάσει του χρόνου ασφάλισης που υπάρχει ως το 2012 και με εξαγορά πλασματικών ετών. Για το 2011 αναγνωρίζονται 1.200 ημέρες, ή 4 έτη, και για το 2012 αναγνωρίζονται 1.500 ημέρες, ή 5 έτη. Δεν επιτρέπεται εξαγορά χρόνου τέκνων για τα 5.500 ένσημα στη σύνταξη μητέρων με ανήλικο.

 

Τα όρια ηλικίας για ανά Ταμείο για το 2021

ΙΚΑ – Μητέρες ασφαλισμένες πριν από το 1993

Με 5.500 ένσημα ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2019 62,6 50
το 2020 64 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,6 56,9
το 2022 67 58,5-62
Με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη
το 2019 63,3 52
το 2020 64,6 55 (από 19/8/2020)
το 2021 65,9 56,9
το 2022 67 58,5-62
Με 5.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013 απαιτείται όριο ηλικίας 62 ετών για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη

ΙΚΑ-Σύνταξη με 10.500 ένσημα (άνδρες-γυναίκες)

Με 10.500 ένσημα ως το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα μετά την 1η/1/2013 απαιτείται όριο ηλικίας 62 ετών και 12.000 ένσημα για συνταξιοδότηση

Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας δημόσιων υπαλλήλων

Οι κανόνες θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο είναι η 25ετία ως το 2012 και η ηλικία με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης (35-37) να συμπληρώνονται πριν από το 2022, ώστε να μην παγιδευτούν οι ασφαλισμένοι για σύνταξη στα 62 με 40 έτη αν η μία από τις δύο προϋποθέσεις συμπληρωθεί μετά την 1η/1/2022.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2020, θα βγει στα 61, εφόσον όμως έχει κλείσει και τα 58 και σε κάθε περίπτωση έχει και τις δύο προϋποθέσεις (την 35ετία και την ηλικία των 58) πριν από το 2022. Αν έχει την 35ετία το 2020 αλλά κλείνει τα 58 το 2022, θα συνταξιοδοτηθεί στα 62 (αντί 61) και θα πρέπει να έχει 40 χρόνια (αντί 35).

Οι εξαγορές πλασματικών χρόνων βοηθούν τους ασφαλισμένους καθώς τους γλιτώνουν από αύξηση ορίων ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπληρώνει 37 έτη μετά το 2022, που τα όρια πάνε στα 62 με 40 έτη, μπορεί να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία ώστε να έχει 37ετία στο 2021 και να συνταξιοδοτηθεί στα 61,2. Προσοχή: Η διάταξη αφορά διορισμένους από 1ης/1/1983 και μετά που έχουν 25ετία ως το 2010 και βοηθούνται στην 37ετία αν έχουν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983.

Στις εξαγορές πλασματικών ετών για το Δημόσιο, πέρα από τα 7 έτη που ισχύουν για όλα τα Ταμεία, δίδονται ξεχωριστά 1, 3 και 5 έτη για ένα, δυο και τρία και άνω παιδιά αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το σύνολο των πλασματικών ετών που μπορούν να εξαγοράσουν να φτάνει στα 12 χρόνια.

Για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και τα όρια ηλικίας είναι:

  • Με 25ετία ως το 2010, μειωμένη στα 62 οι άνδρες και στα 55 οι γυναίκες.
  • Με 25ετία το 2011, μειωμένη στα 56, για άνδρες και γυναίκες.
  • Με 25ετία το 2012, μειωμένη στα 58 για άνδρες και γυναίκες.

Το θέμα των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο, πάντως, τελεί υπό εξέταση διότι έχουν βγει τρείς τουλάχιστον αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κατεβάζουν τα όρια ηλικίας των ανδρών στα αντίστοιχα των γυναικών με 25ετία ως το 2010. Πρόσφατη απόφαση δικαίωσε δημόσιο υπάλληλο με 25ετία ως το 2010 για μειωμένη σύνταξη στα 55 όπως ισχύει για τις γυναίκες με 25ετία ως το 2010.

Τα όρια ηλικίας για από το Δημόσιο

Με 25ετία ως το 2010 και 37 στο σύνολο (πρόσληψη μετά το 1983 και ένσημα εκτός Δημοσίου)
Με 37 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62 με 40 έτη
Με 25ετία ως το 2011 και 35, ή 36 στο σύνολο
Ηλικία 58 με 35-36 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
από 2022 62 με 40 έτη
Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67
Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67
Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 62
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62

Σύνταξη με 35ετία ως το 2012 από ΟΑΕΕ (άνδρες-γυναίκες) και ΕΤΑΑ (άνδρες)

Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2020 61,6
το 2021 61,9
το 2022 62

Γυναίκες με 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ και 25, στο ΤΣΜΕΔΕ, στο Ταμείο Νομικών ως το 2010

Ηλικία 60 Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 2020 65,3
Το 2021 66,2
Το 2022 67, ή 62 (με 40 χρόνια)

ΤΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ 31 ΤΑΜΕΙΑ

Ταμεία Πρόνοιας Μέσο πληρωτέο εφάπαξ (β΄εξάμηνο του 2020)
ΤΠΔΥ (Δημόσιο) 23.520
ΤΠΔΚΥ (Δήμοι) 25.000
ΤΠΥΝΠΔΔ (Οργανισμοί Δημοσίου) 6.500
ΤΠΟΕΚΕ (Κληρικών) 27.000
ΤΠΠΕΒΕΚ (Επιμελητηρίων) 40.000
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ 25.695
ΤΕΑΥΕΚ (Εμποροϋπαλλήλων) 2.840
ΤΠΠΕΤ (Τσιμέντων) 2.906
ΤΠΕΜ (Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) 7.581
ΤΠΠΕΛ (Λιπασμάτων) 7.578
Οργανισμός Λιμένος Πειραιά 34.766
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 21.564
ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων σύνταξης) 10.325
ΤΑΞΥ (Ξενοδοχοϋπαλλήλων 20ετίας) 15.674
ΟΤΕ 44.242
ΟΣΕ 63.083
ΕΡΤ 39.251
ΔΕΗ 39.711
ΤΠΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας) 32.071
ΤΑΠΙΛΤ (πρώην Ιονικής τράπεζας) 40.776
ΤΠΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών-συντακτών Τύπου) 15.145
ΤΠΕΥΠ (Εφημεριδοπώλες και πρακτορεία Τύπου) 44.714
ΤΠΑΕΝ (Αξιωματικοί Εμπορ. Ναυτικού) 8.302
ΤΠΚΠΕΝ (Κατώτερα Πληρώματα Ε. Ναυτικού) 5.162
ΤΠΔΑ (Δικηγόρων Αθηνών) 11.458
ΤΠΔΕ (Δικαστικών επιμελητών) 39.599
ΤΠΥ (Υγειονομικών) 2.002
ΤΑΣ (Συμβολαιογράφων) 31.482
ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικών) 6.739
ΥΠΕΔΕ (Εργοληπτώ ν Δημ. Εργων) 8.247
ΝΑΤ 5.955