Πολλοί εργαζόμενοι, ίσως και περισσότεροι από 65.000 που .

Αναλυτικότερα, η όλη εξέλιξη του θέματος έχει ενδιαφέρουσες πτυχές, αφού η ασφάλιση με εργόσημο, η οποία έχει αποτέλεσμα λιγότερες ώρες εργασίας, ενδιαφέρει αλλά και συμφέρει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες.

Το εργόσημο είναι φτηνό στοιχείο ασφάλισης λόγω του μειωμένου αριθμού ωρών απασχόλησης και συμφέρει και εργαζομένους αλλά και εργοδότες.

Απασχολούνται χιλιάδες σε εργασίες οι οποίες απαιτούν λιγότερο χρόνο του 8ώρου.
Είναι άμεσο στη διαδικασία ασφάλισης και εξ αυτού του λόγου γίνεται άμεσα αποδεκτό από εργοδότες και εργαζόμενους.

Τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης με εργόσημο

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφάλισης με εργόσημο έχουν ως εξής.

Η ασφάλιση με εργόσημο είναι 25%.
Παρακρατείται στην εξαργύρωση από τον απασχολούμενο.
Το εργόσημο για 1 ημέρα απασχόλησης των 70 ευρώ έχει εισφορές 17,5 ευρώ και ο απασχολούμενος αμείβεται με 52,5 ευρώ.
Το εργόσημο το καταβάλλει ο εργοδότης.
Το εξαργυρώνει ο εργαζόμενος, αφού πραγματοποιηθούν οι ασφαλιστικές κρατήσεις.
Εξαγοράζεται από τα ΕΛΤΑ και τις τράπεζες
Δύναται ωστόσο ο εργοδότης να πληρώσει άμεσα τον εργαζόμενο με πίστωση στον λογαριασμό του.
Στην απευθείας πληρωμή καταγράφονται ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του εργαζομένου.
Οι παροχές των ασφαλισμένων με εργόσημο είναι παρόμοιες με αυτές των εργαζομένων με τον ισχύοντα μισθό.

Τα δικαιώματα

Να δούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων με εργόσημο.

Ο νόμος 4144/2013 καταγράφει όλα τα δικαιώματα τα οποία είναι:

Α) Επίδομα ασθενείας και έξοδα κηδείας, αν υπάρχουν 120 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο. Προσοχή: Δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Β) Επίδομα μητρότητας, με 200 ημέρες κατά τα 2 προηγούμενα έτη πριν από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού. Προσοχή: Εδώ συνυπολογίζονται και ημέρες ασφάλισης εκτός εργοσήμου.

Γ) Παροχές ασθενείας σε είδος. Αυτές είναι περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ, με τη συμπλήρωση 100 ημερών ασφάλισης, στο ίδιο έτος, ή το προηγούμενο έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο. Προσοχή: Δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο.

Ποιοι το χρησιμοποιούν

Να δούμε σε ποιες υπηρεσίες εφαρμόζεται το εργόσημο αναλυτικά:

Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, οικιακοί βοηθοί, οικιακή καθαριότητα, οδηγοί.
Κηπουρικές εργασίες.
Φύλαξη και μεταφορά παιδιών.
Κάθε βοήθεια και φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων και η βοήθεια σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.
Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.
Αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.
Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων.
Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος.
Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super markets).
Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Πώς εξαργυρώνω το εργόσημο

Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
Υπόχρεος εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» είναι ο απασχολούμενος.
Πιστοποιημένοι φορείς έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι οι τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

Ο απασχολούμενος πρέπει να έχει τα εξής:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και λογαριασμό τράπεζας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ

Με κατάθεση στον λογαριασμό του απασχολούμενου χωρίς την παρουσία του.
Με μετρητά και την παρουσία του απασχολουμένου.

Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία όπως αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρεωτικά.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην αναγραφόμενη τιμή του «Εργοσήμου» υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 25%, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής: εισφορές εργαζομένου = 9,52%, εισφορές εργοδότη = 15,48%.
Οι απασχολούμενοι με «Εργόσημο» πλην εργατών γης ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ για τους εξής κλάδους:

Σύνταξης, Ασθένειας και Μητρότητας, στο ΕΤΕΑ (πρώην ΕΤΕΑΜ) για επικουρική ασφάλιση.

Οι απασχολούμενοι με «Εργόσημο» ως εργάτες γης ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και το ποσοστό εισφορών είναι 10%.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαιρείται το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί με το ποσόν εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ανά μήνα ή τις 300 ανά έτος.

Τι προσέχουμε

Το ποσόν δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.
Ο χρόνος ισχύος του «Εργοσήμου» είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Μετά τη λήξη του δεν μπορεί να εξαργυρωθεί και ακυρώνεται.
Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας «Εργοσήμου» που δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα επανέκδοσης.

ΠΗΓΗ Απογευματινή