– Ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους, που σε μεγάλη ηλικία, άνω των 67 ετών, δεν έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετή ασφάλιση και να λάβουν σύνταξη, δίνει ο ΕΦΚΑ, σε εφαρμογή του νόμου 4921 του 2022.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, με εγκυκλίους που εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα καθορίζονται οι διαδικασίες αναγνώρισης του υπολειπόμενου της . Παράλληλα και για όσους εργάστηκαν στο Δημόσιο δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου με προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Καθώς ο νομοθέτης είχε ως πρωταρχικό στόχο την ταχύτερη απονομή των συντάξεων, οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι αφορούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022 μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης ή 6 μήνες προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, των φορέων στους οποίους είναι ασφαλισμένοι.

Δικαιούχοι για την εν λόγω αναγνώριση είναι οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και όσοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίοι:

• Εχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022.

• Εχουν πραγματοποιήσει συνολικά από 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους πρώην φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

• Εχουν διακόψει οριστικά την απασχόλησή τους και την πραγματική ή την προαιρετική ασφάλιση.

• Δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

• Δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από οποιονδήποτε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

• Δεν έχουν αναγνωρίσει πάνω από 5 έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Η αναγνώριση γίνεται με εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, που αντιστοιχούν στον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, με βάση το ισχύον, κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Να σημειωθεί ότι εντός του 2023 το ημερομίσθιο ανέρχεται σε 34,18 ευρώ και η σχετική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν προβλέπεται έκπτωση, ούτε άλλος τρόπος καταβολής των εισφορών.

2. Οσοι έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας ή για 20 μήνες, εντός 5 ετών πριν από από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, μπορούν να προβούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους για διάστημα μέχρι 3 έτη από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση έχουν οι ασφαλισμένοι σε πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφόσον σωρευτικά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Εχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

• Εχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας, εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από υποχρεωτική ασφάλιση.

Προσοχή όμως. Ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, αρχόμενη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ενώ πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές εργαζομένου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ