ΟΔΗΓΟΣ για το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους – Μεταξύ 11 και 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ σε 742.772 συνταξιούχους.

Τονίζεται πως, το και θα αφορά σε εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ και η σύνταξη ή το άθροισμα της κύριας σύνταξης προ φόρου είναι μέχρι 1.600 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Τα δύο αυτά βασικά κριτήρια πληρούν 742.772 συνταξιούχοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, σύμφωνα με τα μητρώα πληρωμών συντάξεων για το μήνα Νοέμβριο.

Διευκρινίζεται πως το επίδομα που θα πληρωθεί με τη μορφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΦΚΑ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση. Το δε συνολικό κόστος για την έκτακτη αυτή παροχή ανέρχεται στα 104,7 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι διπλά κερδισμένοι

Από τους 742.772 συνταξιούχους που θα πάρουν το επίδομα πριν από την αύξηση εκτιμάται ότι 150.000 διατηρούν μικρά ποσά προσωπικής διαφοράς της τάξης των 15 ως 30 ευρώ, τα οποία θα μηδενίσουν με την αύξηση του 2024. Η αύξηση στις συντάξεις θα είναι περίπου στο 3,2%.

Στην πράξη, οι εν λόγω συνταξιούχοι θα βγουν διπλά κερδισμένοι, καθώς θα πληρωθούν επίδομα για προσωπική διαφορά την οποία θα μηδενίσουν με την αύξηση του 2024. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 650 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 15 ευρώ, θα πάρει το επίδομα των 200 ευρώ τον Δεκέμβριο, ενώ από την αύξηση 3,2% στα 650 ευρώ θα κερδίσει 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μηδενίσει την προσωπική διαφορά των 15 ευρώ και θα του μείνει καθαρό κέρδος 5 ευρώ από την αύξηση, ενώ θα έχει πάρει και το επίδομα για την προσωπική διαφορά!

Η έκτακτη ενίσχυση (σ.σ.: επίδομα προσωπικής διαφοράς) χορηγείται σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Νοεμβρίου 2023 και οι οποίοι κατά το μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των 10 ευρώ.
Τα ποσά του επιδόματος

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

α) σε 200 ευρώ για συνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Νοεμβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 700 ευρώ.

β) σε 150 ευρώ για συνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Νοεμβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 700,01 ευρώ έως και 1.100 ευρώ και

γ) σε 100 ευρώ για συνταξιούχους στους οποίους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Νοεμβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ.

Δηλαδή:

Επίδομα 100 ευρώ θα πάρουν 308.618 συνταξιούχοι με μέση κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100,01 ευρώ έως 1.600 ευρώ προ φόρου.
Επίδομα 150 ευρώ θα πάρουν 258.993 συνταξιούχοι με μέση κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,01 ευρώ έως 1.100 ευρώ προ φόρου.
Επίδομα 200 ευρώ θα πάρουν 175.772 συνταξιούχοι με μέση κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ προ φόρου.

Με επίδομα και αύξηση 150.000 συνταξιούχοι

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους που θα πάρουν μεν αύξηση αλλά δεν θα φανεί στην τσέπη γιατί θα απορροφηθεί (συμψηφιστεί) με την προσωπική διαφορά.

Επειδή όμως φέτος το επίδομα πληρώνεται πριν την αύξηση, πολλοί συνταξιούχοι με μικρή προσωπική διαφορά θα είναι διπλά κερδισμένοι, καθώς θα πάρουν το επίδομα από 100 έως 200 ευρώ και στη συνέχεια θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2024! Εκτιμάται ότι οι τυχεροί θα είναι περίπου 150.000 συνταξιούχοι.

Αν η διαδικασία γινόταν αντίστροφα, δηλαδή πρώτα η αύξηση και μετά το επίδομα, τότε οι εν λόγω συνταξιούχοι θα έμεναν εκτός επιδόματος, διότι με την αύξηση που θα έπαιρναν θα είχαν μηδενίσει την προσωπική διαφορά και δεν θα ήταν στους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το επίδομα δεν θα πληρωνόταν στα μέσα Δεκεμβρίου αλλά στα μέσα με τέλη Ιανουαρίου.

Επειδή όμως η κυβέρνηση επιδιώκει να τονωθεί το εισόδημα των συνταξιούχων μέσα στα Χριστούγεννα, αποφασίστηκε να δοθεί πρώτα το επίδομα και όσοι είναι τυχεροί θα πάρουν και την αύξηση στην τσέπη.

Ποιοι θα πάρουν διπλό μπόνους

Η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” παραθέτει παρακάτω τον πίνακα με τους συνταξιούχους που θα πάρουν διπλό μπόνους:

Τα παραδείγματα

Η εφημερίδα ” Ελεύθερος Τύπος “παραθέτει παρακάτω σχετικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 900 ευρώ και προσωπική διαφορά 18 ευρώ (σύνολο 918 ευρώ προ φόρου) είναι δικαιούχος επιδόματος 150 ευρώ που θα το πληρωθεί τον Δεκέμβριο. Ακολούθως, θα πάρει αύξηση 28 ευρώ για το 2024, από την οποία το καθαρό κέρδος μείον την προσωπική διαφορά θα είναι 10 ευρώ (28-18=10). Το διπλό κέρδος που θα αποκομίσει σε ετήσια βάση από το επίδομα και την καθαρή αύξηση ανέρχεται στα 269 ευρώ.
Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ και προσωπική διαφορά 25 ευρώ (σύνολο 1.525 ευρώ προ φόρου) είναι δικαιούχος επιδόματος 100 ευρώ που θα το πληρωθεί τον Δεκέμβριο. Ακολούθως, από την αύξηση κατά 3,1% θα πάρει 47 ευρώ αλλά το καθαρό κέρδος (αύξηση μείον την προσωπική διαφορά) θα είναι 22 ευρώ. Το διπλό κέρδος όμως που θα αποκομίσει σε ετήσια βάση από το επίδομα και την καθαρή αύξηση ανέρχεται στα 358 ευρώ