: Δείτε αναλυτικά στο ποιοί μπορούν να πάρουν Ποιές κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 55 και ποιές οι προϋποθέσεις.

: Αναλυτικά οι κατηγορίες που μπορούν να πάρουν πρόωρη σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι στα των τραπεζών που δεν έχουν 35 έτη αλλά λιγότερα και αποχωρούν επειδή θέλουν θα πρέπει να είναι 62 ετών για να πάρουν μειωμένη σύνταξη ή να χρειαστεί να πληρώσουν 750 ένσημα για να έχουν ενεργή ασφάλιση μέχρι τα 62 και να συνταξιοδοτηθούν, διαφορετικά θα περιμένουν ως τα 67.

Για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, ισχύουν τα εξής:

Γυναίκες που έκλεισαν τα 55 από το 2013 και μετά, με 25ετία παίρνουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67. Με πλήρη σύνταξη βγαίνουν στα 62 αν έχουν 40 χρόνια.

Μητέρες με ανήλικο τέκνο ως το 2012 και 25ετία κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη. Από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που έκλεισε τα 52 το 2017, βγαίνει στα 58 και 5 μήνες με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη.

Ανδρες – γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1983, βγαίνουν με όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνεται η 35ετία. Στους άνδρες βοηθάει η εξαγορά 2 ετών από στρατιωτική θητεία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2019 εξαγοράζει δύο έτη θητείας και έχει την 35ετία το 2017, οπότε αποχωρεί στα 59,5 αντί 60,5 αν δεν έκανε εξαγορά.

Υπάλληλοι με πρόσληψη από 1ης/1/1983 μέχρι 31/12/1992 βγαίνουν στα 62 με 40 χρόνια. Αναγνωρίζονται με εξαγορά 4 ως και 7 έτη.

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Με ανήλικο και 25ετία το 2010, ή το 2011

Ηλικία 50 ή 52 για πλήρη σύνταξη Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 52
έως 31/12/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67

Με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55 για πλήρη σύνταξη Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 55
έως 31/12/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67

Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 50 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 50
από 19/8/2015 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 62

Μειωμένη σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 55
από 19/8/2015 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
από 1ης/1/2019 62

Σύνταξη 35ετίας, με «ένσημα» πριν από το 1983

Με 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 58
έως 31/8/2015 58,6
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες στα όρια ηλικίας των Ταμείων Τύπου

Το καθεστώς συνταξιοδότησης στα Ταμεία Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΤΤΑ, ΤΑΙΣΥΤ) για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 καθορίζεται από καταστατικές τους διατάξεις με βάση τα έτη ασφάλισης, την ηλικία και την ύπαρξη ή μη ανήλικου τέκνου.

Η έξοδος με 35ετία πάντως έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Η έξοδος με 25ετία προϋποθέτει στο ΤΣΠΕΑΘ ηλικία 60 ετών ως το 2012 για τους άνδρες για πλήρη σύνταξη και 55 ετών για τις γυναίκες. Δεν προβλέπεται μειωμένη για τους παλιούς ως το 1992 ασφαλισμένους, ενώ προβλέπεται για νέους μετά την 1η/1/1993, στα 62. Παλιός ασφαλισμένος στο ΤΣΠΕΑΘ που είχε για παράδειγμα 28 χρόνια στο ταμείο ως το 2012, αλλά έκλεισε τα 60 του μετά το 2013, θα βγει αναγκαστικά στα 67, εκτός αν φτάσει στα 40 χρόνια ασφάλισης για να βγει νωρίτερα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πάρει πλήρη σύνταξη.

Για τη σύνταξη γυναικών χωρίς παιδιά, κλειδί για την πλήρη σύνταξη είναι η ηλικία των 55 ετών και πρέπει να έχει συμπληρωθεί ως το 2012 για να μη βγουν στα 67. Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύνταξη είναι η 20ετία στα Ταμεία Τύπου ή 25ετία στα Ταμεία πρακτορείων Τύπου. Τα 20 ή 25 χρόνια δεν είναι απαραίτητο να τα έχουν ως το 2012, αλλά και μετά το 2012. Αν το 55ο συμπληρωθεί μετά το 2013, βγαίνουν στα 67.

Για τη σύνταξη μητέρων με ανήλικο (και με ασφάλιση πριν από το 1993), στο ΤΣΠΕΑΘ χρειάζεται να έχουν ανήλικο και 15ετία ως το 2012 για να πάρουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 50ό, 52ο ή 55ο έτος. Οσες είχαν 15ετία και ανήλικο το 2011 και συμπλήρωσαν τα 52 το 2017 θα πάρουν πλήρη στα 58,5 ή μειωμένη στα 55. Οσες είχαν ανήλικο το 2012 βγαίνουν με το όριο που ισχύει για την ηλικία των 55 για πλήρη σύνταξη και με το όριο που ισχύει για το 53ο στη μειωμένη. Αν μια εργαζόμενη έκλεισε τα 55 το 2018, θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61 ή μειωμένη στα 58.