Πλήρη πριν από τα 67 έτη και μειωμένη από τα 62 μπορούν να λάβουν οι ασφαλισμένοι του και των Ειδικών Ταμείων,

Πιο αναλυτικά για να συμπληρωθούν «ένσημα» ως το 2010 στο ΙΚΑ και σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών-Τύπου) αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο:

200 μέρες ανεργίας και 200 ασθενείας στη δεκαετία 2000-2009.
Στρατιωτική θητεία (μετά στο 58ο έτος).

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011 και 2012 αναγνωρίζονται:

Μέχρι 4 έτη (1.200 ημέρες) για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τις ηλικίες του 2011.
Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τα όρια ηλικίας του 2012.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται μετά το 2011 είναι από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια αναγνωρίζονται ως 7 έτη.

Σημειώνεται πως οι γυναίκες που με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ με ανήλικο τέκνο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικούς χρόνους λόγω τέκνων, αλλά άλλους χρόνους (σπουδών, κενά ασφάλισης, ανεργία). Ο περιορισμός ισχύει και για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών εφόσον χρησιμοποιούν τις διατάξεις ΙΚΑ για την έξοδο (5.500 ένσημα και ανήλικο). Αντίθετα, με τις διατάξεις μητέρων που προβλέπονται στα Ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (25ετία ως το 2012 με ανήλικο), μπορούν να αξιοποιήσουν και πλασματικό χρόνο λόγω τέκνων.

Για τους άνδρες ασφαλισμένους πριν από το 1983 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι πλασματικοί χρόνοι που χρησιμοποιούνται είναι από στρατιωτική θητεία για να συμπληρωθεί η 35ετία. Οι μετά το 1983 ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως 7 έτη για να βγουν με 40 έτη στα 62.

Πλασματικούς χρόνους μπορούν να χρησιμοποιήσουν γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ για να πιάσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, ως το 2012. Οι γυναίκες με 10.000 ένσημα ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης των 55, 56 και 56,5 για τη μειωμένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη.

Το όριο ηλικίας μεταβάλλεται από 19/8/2015 ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τις ηλικίες που κατοχυρώνουν.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 8.500 ένσημα το 2012, σταμάτησε να εργάζεται και έκλεισε την ηλικία των 58,6 ετών το 2020. Μπορεί να αναγνωρίσει τώρα 1.500 ημέρες για να συμπληρώσει τις 10.000 αναδρομικά το 2012 και να πάρει πλήρη σύνταξη στα 64,11.

Οι διατάξεις για τις 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ προβλέπουν ότι όσοι συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2011 ή το 2012 κατοχυρώνουν το 58ο και το 59ο έτος και βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν γίνουν 58 ή 59.

Για παράδειγμα:

Με 10.500 ένσημα το 2011 και ηλικία 58 ως το 2021, παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61,6 ετών.
Με 10.500 ένσημα το 2012 και ηλικία 59 το 2018 βγαίνουν στα 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.

Ανάμεσα στην εξαγορά πλασματικού χρόνου για τις 10.000 και τις 10.500 ημέρες συμφέρει περισσότερο η έξοδος με τις 10.500. Για παράδειγμα, άνδρας με 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2012, που κλείνει φέτος τα 63, συμφέρει να αναγνωρίσει 1.500 ημέρες και να πάρει άμεσα πλήρη σύνταξη, ενώ με 10.000 μέρες θα βγει στα 67.

 

Σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 ένσημα

Με 10.500 ένσημα το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 58,6
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 59,5
το 2016 59,9
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62

Σύνταξη γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ

1.Πλήρης

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 59,2
το 2016 60,3
το 2017 61,5
το 2018 62,6
το 2019 63,8
το 2020 64,9
το 2021 65,11
το 2022 67
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
Ηλικία 58,5 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 59,7
το 2016 60,8
το 2017 61,8
το 2018 62,9
το 2019 63,10
το 2020 64,11
το 2021 65,11
το 2022 67

2.Μειωμένη

Με 10.000 ημέρες το 2011
Ηλικία 56 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 57,5
το 2016 58,9
το 2017 60,2
το 2018 61,6
από 1/1/2019 62
Με 10.000 ημέρες το 2012
Ηλικία 56,5 Ηλικία συνταξιοδότησης
από 19/8/2015 57,1
το 2016 59,2
το 2017 60,5
το 2018 61,9
από 1ης/1/2019 62

Σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

1.Πλήρης

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67

2.Μειωμένη

5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
από 1ης/1/2020 62

Σύνταξη με 35ετία Ειδικών Ταμείων (ασφαλισμένοι πριν από το 1983)

35 έτη (*) Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62 με 40 έτη

(*)Η 35ετία ανδρών συμπληρώνεται και με εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας στα 58

Σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

1.Πλήρης

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67

2.Μειωμένη