: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την πρόωρη σε χιλιάδες μητέρες με ανήλικο τέκνο, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας για να κλειδώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67 και πριν από τα 62 μέσα στο 2020.

Όσα πρέπει να ξέρετε για την

Μάλιστα, ειδικά για τις μητέρες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά την 1/1/2011 υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, όπως για παράδειγμα για σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κ.ά., ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.

Τονίζεται ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης διαφέρουν σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και Δημόσιο. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, με βάση και τις αλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2015, που διατηρούν ηλικιακά όρια χαμηλότερα από τα γενικά ισχύοντα όρια ηλικίας για που είναι τα 62 χρόνια ηλικίας με 40 χρόνια ασφάλισης ή τα 67 χρόνια ηλικίας με 15 χρόνια ασφάλισης. Στο Δημόσιο διατηρούνται χαμηλότερα ηλικιακά όρια από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Οι κατηγορίες που ευνοούνται είναι:

1. Στον δημόσιο τομέα. Οι μητέρες ανηλίκων που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 και είχαν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18/8/2015 μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη. Αν το ηλικιακό όριο των 50 ετών συμπληρωνόταν μετά τις 18 Αυγούστου αλλά μέσα στο 2015, το νέο ηλικιακό όριο είναι το 55ο έτος, δηλαδή μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 55. Αν το συμπλήρωσαν το 2016, πάνε 56 ετών και 9 μηνών. Αν το συμπλήρωσαν το 2017, πάνε 58 ετών και 5 μηνών.

Επομένως, το αν κάποια ανήκει στην κατηγορία αυτή, γυναικών στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο, μπορεί να ψάξει να το βρει με βάση την ημερομηνία γέννησής της.

Στο Δημόσιο επίσης υπάρχει η δυνατότητα για μητέρες και πατέρες ανηλίκων που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας. Αν συμπληρώνουν 25ετία το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη στα 58 (αφορά και μητέρες και πατέρες ανηλίκων). Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και τα πλασματικά χρόνια που μπορούν κάποιοι να αξιοποιήσουν για να συμπληρώσουν την 25ετία. Υπάρχει ακόμη και η κατηγορία ανδρών και γυναικών της λεγόμενης 35ετίας. Και εδώ σημασία έχει σε ποιο έτος συμπληρώνει ο ασφαλισμένος την 35ετία.

2. Στον ιδιωτικό τομέα. Η κατηγορία μισθωτών μητέρων με ανήλικο τέκνο που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με βάση το πότε συμπληρώνεται το 50ό έτος. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν το 50ό έτος έως τις 31/12/2018.

Εκείνες που το συμπληρώνουν από 1/1/2019 και ύστερα θα πρέπει να πάνε στα 62 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. Οι γυναίκες που έχουν ανήλικο και 5.500 ένσημα έως το 2010 αλλά είναι γεννημένες από το 1969 έως το 1972 δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν είτε με μειωμένη είτε με πλήρη σύνταξη πριν να συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

3. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται ως το 2012 και οι ασφαλισμένες να έχουν 25ετία ως το 2012.

4. Οσον αφορά την ευκαιρία «πρόωρης» συνταξιοδότησης που παρέχει ο νόμος Βρούτση, αυτή αφορά τις παλιές ασφαλισµένες, που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από τις 31/12/1992, και µπορεί να αξιοποιηθεί από µητέρες που ως σήµερα έχουν περάσει το µεγαλύτερο µέρος της ασφάλισής τους σε φορείς ελεύθερων επαγγελµατιών, όπως ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του τελευταίου τέκνου τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά τις 31/12/2012, να έχουν συμπληρώσει σε όλους τους φορείς ασφάλισης συνολικά 5.500 ένσημα ή 18,4 έτη ασφάλισης. Στην πράξη, για να πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να συνυπάρχουν πριν από το 2013 η ανηλικότητα του παιδιού και ο χρόνος ασφάλισης των 5.500 ημερών, ανεξάρτητα από το Ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένες εκείνη τη στιγμή.

Με πληροφορίες από