και σε όσους δεν κλείνουν 15ετία προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ και για όσους δεν κλείνουν 15ετία, με εξαγορά 6 μηνών ή με προαιρετική ασφάλιση έως 3 έτη.

 Ποιός ο τρόπος

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, μια δεύτερη εγκύκλιος έρχεται να προσαυξήσει σημαντικά τις όσων αποχώρησαν από την πρώην Ολυμπιακή με την ιδιωτικοποίησή της το 2008.

Ως προς τη σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν τη 15ετία, το άρθρο 53 του Ν. 4921/2022 προβλέπει δύο δυνατότητες.

Η πρώτη δυνατότητα αφορά όσους έχουν ήδη ως 4.350 ημέρες ασφάλισης (14 χρόνια και 6 μήνες) και χρειάζονται ως 150 μέρες (ή 6 μήνες) ασφάλισης για να συμπληρώσουν 4.500 ημέρες (ή 15 έτη) για να πάρουν πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος.

Το 6μηνο που τους λείπει μπορούν κατ’ εξαίρεση να το πληρώνοντας μηνιαία εισφορά σύνταξης 20% επί του κατώτατου μισθού των 713 ευρώ, ήτοι 142,6 ευρώ το μήνα και συνολικά ως 855 ευρώ για 6 μήνες.

Με βάση τον νέο κατώτατο μισθό, η σύνταξη 15ετίας στα 67 έτη διαμορφώνεται στα 466,35 ευρώ το μήνα.

Η διευκόλυνση αφορά τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων, πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η/12/2022.

Για να πάρουν τον έξτρα χρόνο θα πρέπει:

Να έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική τους ασφάλιση.

Να μην έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, ούτε να έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Να μη δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού.

Να χρειάζονται 150 ή λιγότερες ημέρες ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτούμενες 4.500 ημέρες.

Να μην έχουν υπερβεί από αναγνωρίσεις άλλων πλασματικών χρόνων τα 5 έτη.

Η δεύτερη δυνατότητα αφορά όσους χρειάζονται ως 3 έτη για να συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει ότι ο ελλιπών χρόνος μπορεί να συμπληρωθεί με προαιρετική ασφάλιση.

Με την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση εκδίδεται προσωρινή πράξη απονομής σύνταξης, η οποία περιλαμβάνει το χρόνο της προαιρετικής ασφάλισης, το καταβλητέο ποσό και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης με τη λήξη της προαιρετικής ασφάλισης.

Ο ασφαλισμένος δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης, οπότε και ανακαλείται η απόφαση της συνταξιοδοτικής πράξης και επιστρέφονται οι εισφορές. Πρακτικά θα ακυρώνεται ο χρόνος που ήδη πληρώθηκε.

Προϋπόθεση για τα 3 έξτρα χρόνια που οδηγούν στη με 15ετία είναι ο ασφαλισμένος να έχει ασφαλισθεί

για τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και να χρειάζονται μέχρι 3 έτη ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σε αυτή τη διάταξη (παράγραφος 2, άρθρου 53, Νόμου 4921/2022) δεν αναφέρονται εξαιρέσεις

για ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που σημαίνει ότι η προαιρετική ασφάλιση ως 3 έτη ισχύει και για τους αγρότες για να συμπληρώσουν 15ετία με σύνταξη στα 67.

Στη δεύτερη εγκύκλιο προβλέπεται ότι το προσωπικό της Ολυμπιακής (διοικητικό, τεχνικό και ιπτάμενοι) που συνταξιοδοτήθηκε κατά την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας με αύξηση κατά 50% και 100% στο χρόνο ασφάλισης θα έχει προσαύξηση σύνταξης βάσει του επανυπολογισμού από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω!

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ βασίζεται σε σχετικό απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφαλίσεων (13/4/2022) που αναφέρει ότι:

Η προσαύξηση κατά 50% ή 100% των χρόνων ασφάλισης του άρθρου 2 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 7 του Ν. 1759/1988 συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 13.5.2016 κι εφεξής.

Η προσαύξηση του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων που έχουν εκδοθεί, καθώς και στις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων.

Η έξοδος στη σύνταξη από την πρώην Ο.Α. ήταν με 25ετία χωρίς όριο ηλικίας. Με την προσαύξηση που δόθηκε οι συντάξεις 25ετίας υπολογίστηκαν με ποσά 37ετίας και τώρα θα δοθούν και οι αυξήσεις από τον επανυπολογισμό που έχει αναδρομική ισχύ από 1ης/10/2019.