Πρόωρη έξοδο στη έχουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κλειδωμένη 25ετία έως 31/12/2012 .

Πιο αναλυτικά, η διάταξη που βάζει τέλος στις πρόωρες στο Δημόσιο συμπεριλαμβάνεται στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012 (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται με βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον Ν. 4336/2015 (δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2015) εφόσον αυτά συμπληρωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγμα: Δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας τα έτη 2010, 2011 και 2012 και εξακολουθεί να υπηρετεί από τότε, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2015 δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2022, εάν συμπληρώνει τα 56 έτη ηλικίας μέχρι και 31.12.2022 και θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα (που μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε – και μετά το 2022), έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον 35 χρόνια υπηρεσίας.

Αντιθέτως, αν τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον Ν. 4336/2015 δεν συμπληρώνονται εντός του 2022, οι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας τα έτη 2010, 2011 και 2012 δεν δικαιούνται μειωμένη σύνταξη το 2022 αλλά μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας το 2011 αλλά δεν συμπληρώνει τα 56 έτη μέχρι και 31.12.2022, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2015 δεν δικαιούται μειωμένη σύνταξη το 2022 αλλά θα δικαιούται μειωμένη σύνταξη μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Βρίσκεται αντιμέτωπος με αύξηση ορίων ηλικίας 6 ετών.

Μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος: Δόθηκε λοιπόν ένα μεταβατικό διάστημα τριών μηνών, ως το τέλος του 2022, για συνταξιοδότηση πριν από τα 60. Συγκεκριμένα, η ηλικία συνταξιοδότησης για τρεις μήνες ακόμα ορίζεται:

Στα 55 για γυναίκες και στα 60 για άνδρες που θεμελίωσαν 25 έτη ασφάλισης το 2010.

Στα 56 για άνδρες και γυναίκες που θεμελίωναν 25ετία το 2011.

Στα 58 έτη για άνδρες και γυναίκες που θεμελίωναν δικαίωμα το 2012.

Το θέμα αφορά χιλιάδες υπαλλήλους, κυρίως εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αν δεν προλάβουν την «έξοδο κινδύνου» θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έως και 7 χρόνια παραμονής στην υπηρεσία.

Για παράδειγμα, άνδρας υπάλληλος με 25ετία ως το 2010 δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο 60ό έτος και πλήρη στο 67ο έτος. Αν το 60ό έτος είναι συμπληρωμένο ως τις 31.12.2022, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ακόμα και μετά το 2023 που το όριο ανεβαίνει στα 62. Αν κλείνει τα 60 μετά το 2023, θα περιμένει για μειωμένη σύνταξη στα 62 (αύξηση ορίου ηλικίας κατά 2 χρόνια).

Προσοχή: Η διάταξη δεν αφορά τους γονείς ανηλίκων για τους οποίους δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ειδικότερα οι γονείς με ανήλικο και 25ετία ως το 2012, και των τριτέκνων με 21-23 έτη ως το 2012, μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη με τα μεταβατικά όρια ηλικίας. Επειδή τα όρια αυξήθηκαν σταδιακά, πολλοί ασφαλισμένοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62.

Διαβάστε επίσης: