Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την παραγραφή και τις αιτήσεις –, για χιλιάδες μη μισθωτούς ασφαλισμένους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ,.

Σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, πάνω από 250.000 μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) , κάτι που πριν ήταν αδύνατο εξαιτίας των υψηλών χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η έναρξη της διαδικασίας παραγραφής χρεών προς τον e – ΕΦΚΑ, σηματοδοτεί τον απεγκλωβισμό χιλιάδων οφειλετών από χρέη ετών, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία τους στερούσαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης.

Οι οφειλές

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραγράψουν ένα μέρος από τις οφειλές που υπερβαίνουν την δεκαετία. Με τον τρόπο αυτό οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα μειώσουν τις οφειλές τους κάτω από τα 20.000 ευρώ και οι αγρότες κάτω από 6.000 ευρώ και έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας μπορούν άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Το υπόλοιπο της οφειλής θα αποπληρωθεί – μέσω παρακράτησης από το ποσό της σύνταξης – σε 60 δόσεις.

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες, την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες, προκειμένου να «θέσουν σε κίνηση» την παραγραφή χρεών, η οποία προβλέπεται στο πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (4997/2022).

Η παραγραφή αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εργοδότες και αναφέρεται σε οφειλές που δημιουργήθηκαν προς δεκαετίας και ο e – ΕΦΚΑ δεν έχει κινήσει τη διαδικασία αναζήτησή τους.

Προϋπόθεση για να ελεγχθεί η δυνατότητα ή όχι παραγραφής μιας οφειλής είναι η αίτηση του οφειλέτη. Οι αυτοαπασχολούμενοι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ταυτοχρόνως με την οφειλή διαγράφεται και ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης.

Πάντως, οι οφειλέτες που θα ασκήσουν το δικαίωμα αυτό θα μπορούν πλέον να «τρέξουν» τη διαδικασία συνταξιοδότησής τους, απαλλαγμένοι από τις οφειλές που «φρέναραν» την έξοδό τους προς τη σύνταξη.

Η παραγραφή

Η διαδικασία παραγραφής των βεβαιωμένων οφειλών θα γίνεται κεντρικά και μαζικά κάθε έτος από τις υπηρεσίες του KEAO και οι εν λόγω οφειλές δεν θα εμφανίζονται πλέον, στην καρτέλα του οφειλέτη.

Το ενδεχόμενο παραγραφής παύει να ισχύει όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ- εντός της 10ετίας- ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον υπάρξει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της κλπ.

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (οφειλές τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ κλπ): ο έλεγχος της παραγραφής πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, προκειμένου να παρέχεται η συγκατάθεσή του για την αποποίηση του χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στην παραγεγραμμένη οφειλή.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ όπου και εξετάζονται.

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί με ηλεκτρονικό ραντεβού, αποφεύγοντας πολύωρες αναμονές και συνωστισμό.

Συγκεκριμένα, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων taxisnet.

Για οφειλές εργοδοτών από απασχόληση μισθωτών (οφειλές τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ):

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού www.efka.gov.gr/rv, στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης νέας εσωτερικής διαδικασίας, η οποία θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των εν λόγω οφειλών ως παραγεγραμμένων. Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.