Μέχρι τις 2 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η όλων των Αυγούστου.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Αυγούστου 2017 (Τρίτη). Ο θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Αυγούστου 2017 (Τρίτη). Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 02 Αυγούστου 2017 (Τετάρτη).

Το Δημόσιο κατέβαλε τις συντάξεις του Αυγούστου στις 28 Ιουλίου 2017 (Παρασκευή), το στις 28 Ιουνίου 2017 (Παρασκευή), ενώ ΝΑΤ και ΚΕΑΝ τις έδωσαν στις 28 Ιουλίου 2017 (Παρασκευή). Μάλιστα, οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος καταβλήθηκαν -στην πλειοψηφία- στις 28 Ιουλίου 2017 (Παρασκευή).