Διαβάστε παρακάτω ποία είναι τα σχέδια της κυβέρνησης  – Την καθιέρωση της υποχρέωσης των φυσικών προσώπων να εξοφλούν μόνο μέσω του τραπεζικού εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως ένα ακόμη μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, τυχόν εφαρμογή του μέτρου αυτού θα έχει ως συνέπεια κάθε ενοικιαστής να αναγκάζεται να καταθέτει κάθε μήνα το οφειλόμενο μίσθωμα στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη της κατοικίας του. Και η κατάθεση βεβαίως δεν θα επιτρέπεται να γίνει στο γκισέ της τράπεζας αν το ποσό του ενοικίου που πρέπει να καταβληθεί είναι χαμηλότερο των 400 ευρώ.

Ενοίκια: Πως θα γίνεται η πληρωμή τους

Κι αυτό διότι συναλλαγές κάτω από αυτό το ύψος δεν επιτρέπεται πλέον να διεκπεραιώνονται στα γκισέ των τραπεζών, αλλά πρέπει να πραγματοποιούνται είτε μέσω ΑΤΜ είτε μέσω e-banking. Θα καλούνται δηλαδή οι ενοικιαστές να μεταφέρουν τα ποσά των ενοικίων που πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα από τους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.

Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, κατά την οποία η τράπεζα του ενοικιαστή είναι διαφορετική από την τράπεζα του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), ο ενοικιαστής, κατά τη μεταφορά του ποσού του ενοικίου από τον λογαριασμό του στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη θα επιβαρύνεται και με προμήθεια που ξεκινά από 3 ευρώ και φθάνει μέχρι και τα 4,5 ευρώ. Εκτός αν συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη να μοιράζονται την επιβάρυνση της προμήθειας ή εάν ο ιδιοκτήτης αποδεχτεί να επιβαρύνεται με ολόκληρη την προμήθεια ο ίδιος.

Εφόσον ο ενοικιαστής δεν εξοφλεί το ενοίκιο μέσω του τραπεζικού συστήματος, δεν θα θεωρείται ότι το ενοίκιο έχει εξοφληθεί, ενώ θα αποτελεί και φορολογική παράβαση τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον ιδιοκτήτη. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να επικαλεστούν μη είσπραξη ενοικίων και κατά συνέπεια δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά, εφόσον δεν εμφανίζονται να τα έχουν εισπράξει μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Με το πέρασμα των ενοικίων από το τραπεζικό σύστημα, το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι θα περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων, η οποία λαμβάνει συγκεκριμένες μορφές.

Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει και τα παρακάτω μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής:

Επέκταση την υποχρεωτικής χρήσης των POS σε όλους τους κλάδους επιχειρήσεων που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές, δηλαδή ακόμη και στα ταξί και τις λαϊκές αγορές.
Διασύνδεσή των POS με τις ταμειακές μηχανές και τους λοιπούς φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς των επιχειρήσεων, ώστε για κάθε πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας να εκδίδεται αναγκαστικά απόδειξη λιανικής συναλλαγής.
Φορολόγηση των κατοικιών που ενοικιάζονται με τη μέθοδο του Airbnb με βάση το καθεστώς φορολόγησης των νομικών προσώπων, όπως, δηλαδή, ισχύει και για τα ξενοδοχεία. Αυτό θα εφαρμοστεί για όσους ενοικιάζουν πάνω από έναν αριθμό κατοικιών, π.χ. πάνω από τρία διαμερίσματα. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα και ως τέτοια θα έπρεπε να φορολογείται.