Η Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφία Σακοράφα κατέθεσε προς την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως με θέμα την Προβληματική εφαρμογή της  στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Η ερώτηση

Ανάμεσα στα άλλα σωρευμένα και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ειδική Αγωγή στην χώρα μας, προστέθηκε και η πρόσφατη ρύθμιση του ν. 4389/22.9.2021, με την οποία καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Η ρύθμιση αυτή  δυσκολεύει δραστικά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, στους οποίους αφορά.

Η αντίστοιχη οριζόμενη ως εξεταστέα ύλη πρέπει να καλυφθεί από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μέχρι και την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο εφάρμοζαν διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ακριβώς λόγω της δεδομένης διαφοροποίησης ανά περίπτωση.

Επειδή η Εξατομίκευση της διδακτικής μεθοδολογίας είναι, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Επειδή η ειδική εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να στοχεύει πάντα στην επιτυχή περαίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και όχι να ενισχύει τις πιθανότητες αποτυχίας ή και εγκατάλειψης της προσπάθειας.

Επειδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) έχουν, όπως είναι φυσικό, καταληφθεί από ανησυχία και αγωνία για την προοπτική που διαμορφώνει αυτή η ρύθμιση στην εκπαιδευτική διαδικασία της Ειδικής Αγωγής.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Με βάση ποια δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας και ποιες σχετικές μελέτες επιλέχθηκε η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων για την εξεταστική διαδικασία μαθητών με έντονα διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες ;
Έχετε την πρόθεση να επανεξετάσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής;