120 Δόσεις – Ρύθμιση οφειλών: Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 120 δόσεις τις οφειλές τους προς την εφορία έχουν πλέον και οι επιχειρήσεις, οι οποίες με τα έως σήμερα δεδομένα μπορούσαν να διεκδικήσουν αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε έως 24 (για τακτικές οφειλές) ή το πολύ 36 δόσεις (για έκτακτες).

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση». Μάλιστα σύμφωνα με την Καθημερινή θα ισχύσουν ακριβώς οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων θα διαμορφώνεται η ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών και εντέλει οι δόσεις που αναλογούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση οφειλών ήταν μικρή, καθώς ο περιορισμένος αριθμός δόσεων λειτουργούσε ως αντικίνητρο για την ένταξη οφειλών.

Σημειώνεται ότι στο αρχικό σχέδιο το οποίο είχε καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, υπήρχε πρόβλεψη για 18-24 δόσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων, την οποία τροποποίησε στη συνέχεια η κυβέρνηση προς το ευνοϊκότερο (24-36).

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην υφιστάμενη ρύθμιση, διαφορετικά πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να πληρώσουν τις οφειλές τους σε 18-20 δόσεις, δηλαδή λιγότερες και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 200.000 ευρώ και χρέη 59.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει την οφειλή της σε 19 δόσεις καταβάλλοντας κάθε μήνα 3.129 ευρώ. Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο πλαίσιο θα πλήρωνε περίπου 2.500 ευρώ σε 24 δόσεις. Το πιθανότερο σενάριο, να τεθεί ελάχιστο όριο δόσεων οι οποίες θα ανέρχονται σε 24.

Οπως προαναφέρθηκε, οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορούν να αντιμετωπιστούν έναντι της ρύθμισης όπως και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν οφειλές στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, για τα φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι 10.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, με την κάθε δόση να μην είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, με την εφαρμογή προοδευτικά κλιμακωτών συντελεστών. Για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος από:

• 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%.

• 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%.

• 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%.

• 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%.

• 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%.

• 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%.

• 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%.

• Πάνω από 100.000 συντελεστής 25%.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%, ενώ η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%. Επίσης, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη μείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από τον δεσμευμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν τις ρυθμίσεις τους, με αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση, μπορούν να κερδίζουν σε μηνιαία βάση τη μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ