Στον επαναπατρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού υψηλού επιπέδου κατάρτισης στοχεύει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Rebrain Greece που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων . Στο ψηφιακό μητρώο θα καταγράφονται οι Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θα «κουμπώσουν» με ανάγκες στην αγορά εργασίας πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Η πρώτη πιλοτική δράση «Ελλάδα Ξανά» θα απευθύνεται σε επιστήμονες τουλάχιστον ενός έτους, μεταπτυχιακού επιπέδου, ηλικίας 25-40 ετών προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο προσωπικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα, με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες με έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων τεχνολογιών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη. Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 €, με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της ελάχιστης αμοιβής για ένα χρόνο, με υποχρέωση διατήρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή για άλλους 12 τουλάχιστον μήνες.

Παράλληλα θα ανοίξει άμεσα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Ειδική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου οι επιχειρήσεις θα τη συμπληρώνουν ώστε το Υπουργείο να καταγράφει τις ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδικότητες που θεωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου.

Αποτελεί εθνικό συμπέρασμα ότι η ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων () – τόνισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης – και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας, λόγω της εκθετικής διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), συνιστούν μείζονες προκλήσεις για τη χώρα μας, καθώς θα έχουν άμεση επίδραση στην παραγωγική της διαδικασία και στην απασχόληση.

1η παρέμβαση του REBRAIN GREECE

ΔΡΑΣΗ ΣΗΜΑΙΑ: «ΕΛΛΑΔΑ …ΞΑΝΑ!»

(Πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων της Διασποράς)

Η δράση αυτή είναι εναρμονισμένη με το θεσμικά κατοχυρωμένο πλέον δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν.

Ο συμβολισμός είναι πολλαπλός:

ι) Η Ελλάδα διασυνδέεται για πρώτη φορά ευθέως με τους Έλληνες της διασποράς, που διαπρέπουν, διακρίνονται και σταδιοδρομούν στο διεθνές ανταγωνιστικό επαγγελματικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.

Οι Ελληνικές οικογένειες επιβαρύνονται εδώ και δέκα έτη από το οξύτατο κοινωνικό και οικονομικό κόστος του να έχουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό χωρίς προοπτική επιστροφής. Η γνώση τους, η δύναμή δημιουργίας, η δημιουργία επόμενων γενιών στη χώρα μας με τόσο έντονο το πρόβλημα γήρανσης αποτελούν βασικούς λόγους σχεδιασμού

ιι) Τους καλεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και στις επιχειρήσεις της.

ιιι) Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ!, θα αναγνωριστούν με ειδική διαδικασία ως πρωτοπόροι –πρεσβευτές υψηλής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

iv) Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την αξιοπιστία της και την ανταγωνιστικότητα της, μέσω των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας πολιτικής, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με τη συμβολή και τη δύναμη των Ελλήνων της ομογένειας.

v) To «ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΝΑ», είναι πιλοτικό πρόγραμμα, στοχεύει αρχικά σε πρώτη φάση στον επαναπατρισμό 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον ενός έτους, μεταπτυχιακού επιπέδου, ηλικίας 25-40, προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο προσωπικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα, με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες με έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων τεχνολογιών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη.

vi) Η ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 €, με χρηματοδότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της ελάχιστης αμοιβής για ένα χρόνο, με υποχρέωση διατήρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή για άλλους 12 τουλάχιστον μήνες.

Η δράση αυτή φέρνει μαζί επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και εργαζόμενους Έλληνες στο εξωτερικό με τεχνογνωσία, υψηλότατα τυπικά προσόντα αλλά και ευρωπαϊκή και διεθνή εργασιακή εμπειρία, όπου σε συνεργασία με τους Έλληνες εργαζόμενους θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για υψηλότερο επίπεδο των αμοιβών στην Ελλάδα.

2η παρέμβαση του REBRAIN GREECE

Σύσταση θεσμικού Φορέα REBRAIN GREECE

Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. H πρωτοβουλία πλέον λαμβάνει θεσμική υπόσταση, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με το όνομα REBRAIN GREECE: Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας. Ένας συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος θεσμός στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς αμοιβή για τα στελέχη του, χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, καθώς αυτά θα δραστηριοποιούνται παράλληλα με τα καθήκοντά τους στο Υπουργείο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται πλέον κάτω από την ομπρέλα του Νομικού Προσώπου.

Με το Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας REBRAIN GREECE, το Υπουργείο πραγματοποιεί ένα ψηφιακό βήμα προς το μέλλον, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του τεχνολογικού μετασχηματισμού σε μια σειρά πεδίων του Υπουργείου. Δημιουργείτε ευρύτατο πλαίσιο παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, ανάλυσης και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό μας σύστημα και δημιουργείτε και το αντίστοιχο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας.

Το REBRAIN GREECE χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big data analytics) και έγκυρων πληροφοριών για την αγορά εργασίας, μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με την οριζόντια ισότιμη και διεπιστημονική συνεργασία της ομάδας, για το σχεδιασμό καινοτόμων πολιτικών, υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία

3η παρέμβαση του REBRAIN GREECE

Ανάπτυξη πλατφόρμας REBRAIN GREECE CoLab

Το REBRAIN GREECE ως πρωτοβουλία, υπό τη νέα του μορφή, μεταφέρεται και σε ψηφιακό περιβάλλον ώστε να μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες της και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με μικρότερο κόστος, μεγαλύτερο εύρος ανάλυσης και μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων.

Στην πλατφόρμα αυτή θα ενσωματωθούν και τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ..ΞΑΝΑ! Επιπλέον θα αποτελέσει το πρώτο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του Εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

4η παρέμβαση του REBRAIN GREECE

1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας

Το REBRAIN GREECE παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα πιλοτικό σχέδιο δράσης έξυπνων δημόσιων πολιτικών για την αγορά εργασίας που ενσωματώνει την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics), τα οποία οπτικοποιεί με σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων, αξιοποιώντας και τις αρχές τις συλλογικής νοημοσύνης, όπως έχουν αναδειχθεί από τα κορυφαία στον κόσμο Πανεπιστήμια ( M.I.T. Harvard University κλπ).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ