Τροπολογία κατέθεσε η υπουργός παιδείας, Νίκη Κεραμέως στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας που αφορά τα .

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας,  «Κύρωση της 24.3.2021 τροποποίησης  της από 3,2,2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο Ι (Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018) και της από 13.5.2021 τροποποίησης της α από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχιου και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» η υπουργός παιδείας κατέθεσε τροπολογία για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία.

Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΑΕΙ