Στη δεύτερη φάση της περνάει η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το θεσμό του προσωπικού γιατρού, η οποία επικεντρώνεται στη λειτουργική εφαρμογή των αλλαγών που έχουν ανακοινωθεί σε συνδυασμό με κάποιες νέες κινήσεις ενίσχυσης.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας ξεκινάει με την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, με τη δημιουργία μιας δεξαμενής γιατρών που αποτελείται από τους γιατρούς των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικών γιατρών, τους νέους γιατρούς κατά το ένα έτος του “αγροτικού” τους και -το νέο στοιχείο- ιδιώτες γενικούς γιατρούς και παθολόγους για τους πολίτες που επιθυμούν να μείνουν στο δικό τους γιατρό, τον οποίο θα συνεχίσουν να πληρώνoυν ιδιωτικά. Ο ιδιώτης γιατρός θα έχει πρόσβαση στον Ατομικό Φάκελο Υγείας ώστε να τον συμπληρώνει. Το υπουργείο Υγείας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τις άλλες ενώσεις γιατρών για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας θα φροντίσει ώστε να υπάρξει κάλυψη για δωρεάν προσωπικό γιατρό και στις περιοχές που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από τις νέες θέσεις που θα ανοίξουν ανά Δήμο, το 60% χρειάζεται να είναι στην Αττική και μετά στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), θα υπάρξει πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσωπικών γιατρών, ώστε να ανταποκριθούν στους δείκτες απόδοσης που τίθενται, ενώ θα γίνεται και αξιολόγηση με βάση τη γνώμη του ασθενούς.

Τέλος, ιδρύονται 7 πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας τα οποία θα στελεχωθούν με 4 ή 5 μέλη ΔΕΠ σε ειδικότητες στον τομέα της προληπτικής ιατρικής. Επίσης, θα εγκατασταθούν εκεί οι σταθμοί τηλεϊατρικής.