Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθούν πέντε φορείς του δημοσίου σε Αττική, Μακεδονία και Κρήτη.

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορες ειδικότητες όπως ΥΕ Φυλάκων, ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΥΕ Καθαριστών, ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικών λειτουργών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο δήμος Καλαμαριάς θα ενισχύσει το δυναμικό του με 8 εποχικούς υπαλλήλους,
  • Με Σαράντα εννέα εποχικούς εργαζόμενους θα ενισυχθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης,
  • Τρεις υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσλάβει ο δήμος Παπάγου-Χολαργού,
  • Με επτά εποχικούς θα καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες του ο Δήμος Θέρμης,
  • Οκτώ εποχικούς υπαλλήλους θα προσλάβει ο δήμος Καισαριανής.