: Προσλήψεις Ψυχολόγων-Κοινωνικών Λειτουργών και εκπαιδευτικών αναμένονται σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου σύμφωνα με ενημέρωση της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Η ενημέρωση

Επίσης αναμένονται και 850 περίπου προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Γενική και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Πρόκειται για μια μικρή φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μετά από αυτές τις προσλήψεις αναμένεται η έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης για κάλυψη συγκεκριμένων κενών.

Οι προσλήψεις Ψυχολόγων-ΠΕ23 και -ΠΕ30, θα διενεργηθούν στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid 19 και εντάσσονται στην Πράξη “Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό 5070727 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει την πρόθεση πρόσληψης 400 Ψυχολόγων-ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30, πλην όμως δεν γνωρίζουμε αν θα βρεθούν τελικώς τόσοι από τους Αξιολογικούς Πίνακες .

Τέλος σύμφωνα με ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κου Ι. Οικονόμου, το ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε 850 προσλήψεις αναπληρωτών covid σήμερα, για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της αντικατάστασης των νοσούντων εκπαιδευτικών λόγω covid και προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα