– Ειδήσεις: Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την εισήγησή της στη Βουλή για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

Η υπουργός Παιδείας, , κατά την εισήγησή της στη Βουλή αναφέρθηκε στο θέμα των πιστώσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,  στα πλαίσια της συζήτησης για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».


Όπως χαρακτηριστικά ενέφερε στο άρθρο 62 προβλέπουμε ρύθμιση για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών η οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών σε αναπληρωτές καθηγητές με την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Προβλέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προκειμένου η χρονιά να μπορέσει να ξεκινήσει με πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού των ».

Σύμφωνα με τη διάταξη η σχετική δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και υπάρχει η πρόβλεψη τυχόν αδιάθετες πιστώσεις ή ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2019 να δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έτος 2020. Την ίδια στιγμή η δαπάνη για το προηγούμενο σχολικό έτος έφτανε έως του ποσού των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (29.500.000) ευρώ.