Δείτε παρακάτω τους πίνακες – Οι προϋποθέσεις και τα ποσά – και τραπεζών εντός του 2023.

Δείτε τις προϋποθέσεις εξόδου διαμορφώνονται με τη συνδρομή τεσσάρων προϋποθέσεων:

Να έχουν έναρξη ασφάλισης πριν το 1993 σε οποιοδήποτε Ταμείο.
Να έχουν συμπληρώσει σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας 25 έτη ασφάλισης ως το 2011 (γίνεται και αναδρομικά με εξαγορά πλασματικού χρόνου).

Να είχαν ανήλικο τέκνο κατά την 25ετία.

Να έχουν κλείσει την ηλικία των 50 ή των 52 ετών το 2016. Οσες έκλεισαν την ηλικία των 50 ετών παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας 56 ετών και 9 μήνες, ενώ όσες έκλεισαν τα 52 παίρνουν πλήρη σύνταξη στο ίδιο όριο ηλικίας, δηλαδή 56,9 ετών.

Οι προϋποθέσεις εξόδου είναι ευνοϊκές και για τις μητέρες που έκλεισαν τα 50 ή τα 52 το 2017, καθώς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στα 58,5 για μειωμένη και πλήρη αντίστοιχα για όσες έκλεισαν το 50ό ή το 52ο έτος το 2017, έχοντας ανήλικο και 25ετία ως το 2011.

Από τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες:

* Οι γυναίκες-μητέρες γεννημένες από Ιανουάριο ως Ιούλιο του 1965 με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2011 οι οποίες συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 58 ετών και 5 μηνών.

* Οι γυναίκες-μητέρες γεννημένες από Ιανουάριο ως Ιούλιο του 1967 με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010 οι οποίες συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, που είναι 58 ετών και 5 μηνών.

* Οι γυναίκες-μητέρες γεννημένες από Ιανουάριο ως Ιούλιο του 1964 με 25 έτη ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 οι οποίες συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 59 ετών και 6 μηνών.

* Ανδρες και γυναίκες με έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1982 που συμπλήρωσαν 35ετία το 2019 και το 2020 σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όρια ηλικίας ως 61 ετών.

Προσοχή: Αποχωρούν άμεσα με μειωμένη σύνταξη οι μητέρες που είχαν 25ετία και ανήλικο το 2011 και συμπλήρωσαν τα 52 τους έτη μέχρι το 2018 και οι μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2012 οι οποίες έκλεισαν τα 53 τους έτη το 2019.

Τι ισχύει για ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

Σύνταξη το 2023 από τα Ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) μπορούν να πάρουν άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης έως το 2012 στα Ταμεία του ΟΑΕΕ και έχουν συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2019, 2020 και 2021. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους άνδρες ασφαλισμένους στα Ταμεία του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ). Με τις προϋποθέσεις αυτές έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση πριν τα 62 και χωρίς να τους ζητηθούν 40 χρόνια ασφάλισης. Για παράδειγμα, όσοι έκλεισαν τα 60 το 2019 βγαίνουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας 61 έτη και 3 μήνες, όσοι έκλεισαν τα 60 το 2020 παίρνουν σύνταξη στα 61 έτη και 6 μήνες και όσοι έκλεισαν τα 60 το 2021 βγαίνουν στα 61,9.

Οι ασφαλισμένοι με 35 έτη από 1ης/1/2013 που συνολικά έχουν 40 έτη ασφάλισης βγαίνουν στη σύνταξη φέτος εφόσον έχουν κλείσει και το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και οι άνδρες του ΕΤΑΑ που δεν έχουν 35ετία ως το 2012 και δεν συμπληρώνουν 40ετία μετά το 2013 θα πάρουν πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος.

Τα ποσά για τις επικουρικές συντάξεις

Στις επικουρικές εφαρμόζονται δύο υπολογισμοί, ένας για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2014 και ένας από το 2015 και μετά.

Για τα έτη ως το 2014 η επικουρική υπολογίζεται με συντελεστή 0,45%.

Από το 2015 και μετά παίζουν ρόλο οι εισφορές που πληρώνουν κάθε χρόνο οι ασφαλισμένοι, ενώ προβλέπονται συντελεστές που μειώνουν τα ποσά ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης (ράντες ηλικίας).

Για παράδειγμα και σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα:

* Ασφαλισμένος με 35 έτη επικουρικής ασφάλισης σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας ή στο ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 62 και με συντάξιμο μισθό 2.472,64 ευρώ θα πάρει επικουρική 322,31 ευρώ πριν το φόρο. Με τον ίδιο μισθό αλλά με συνταξιοδότηση στα 60 η επικουρική βγαίνει στα 318,8 ευρώ.

* Ασφαλισμένος με 40 έτη επικουρικής ασφάλισης σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας ή στο ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 62 και με συντάξιμο μισθό 2.915 ευρώ θα πάρει επικουρική 435,17 ευρώ πριν το φόρο. Με τον ίδιο μισθό αλλά με συνταξιοδότηση στα 60 η επικουρική βγαίνει στα 430,35 ευρώ.

Ορια ηλικίας μητέρων με ασφάλιση σε ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67 ή 62 με 40 έτη ασφάλισης
Πλήρης σύνταξη με ανήλικο και 25ετία το 2012
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67 ή 62 με 40 έτη ασφάλισης
Μειωμένη με ανήλικο και 25ετία το 2012.
Ηλικία 53 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2016 58
2017 59,6
2018 61
Από 1ης/1/2019 62

Σύνταξη με 35ετία από ΔΕΚΟ-τράπεζες – Ειδικά Ταμεία

Ασφάλιση πριν το 1982 και 35 έτη Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Το 2022 62

Κύρια σύνταξη με αίτηση το 2023 από ΔΕΚΟ και τράπεζες ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Συντάξιμες αποδοχές2002-2023 Σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 38,6 έτη ασφάλισης Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη μικτά Σύνταξη προ φόρου Σύνταξη μικτά Σύνταξη προ φόρου Σύνταξη μικτά Σύνταξη προ φόρου Σύνταξη μικτά Σύνταξη προ φόρου
1.480 966 908 1.041 978 1.097 1.031 1.154 1.085
1.625 1.020 959 1.102 1.036 1.164 1.094 1.226 1.153
1.770 1.074 1.010 1.164 1.094 1.231 1.157 1.299 1.221
1.915 1.128 1.061 1.225 1.151 1.298 1.220 1.371 1.289
2.205 1.236 1.162 1.348 1.267 1.432 1.316 1.516 1.383
2.552 1.366 1.284 1.495 1.363 1.592 1.452 1.690 1.541
2.908 1.499 1.367 1.646 1.500 1.757 1.552 1.868 1.651
3.263 1.631 1.487 1.796 1.587 1.921 1.697 2.046 1.788
3.300 1.645 1.500 1.812 1.601 1.938 1.712 2.064 1.804
3.442 1.698 1.548 1.872 1.654 2.003 1.751 2.135 1.867

Τι επικουρικές συντάξεις δίνουν τα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών-ΤΣΜΕΔΕ

Συντάξιμος μισθός Επικουρική σύνταξη στα 62 Επικουρική σύνταξη στα 60
35 έτη ασφάλισης
2.472,64 322,31 318,8
1.868,87 240,92 238,27
1.685,05 216,14 213,75
40 έτη ασφάλισης
2.915,00 435,17 430,35
2.380,00 358,04 354,67
1.751,00 259,95 257,47

ΠΗΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ