μόνο με απολυτήριο Γυμνασίου  – Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) αναφέρεται:

«Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής».

Όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη σε 25 βρεφονηπιακούς σταθμούς ανά τη χώρα.

Η ειδικότητα που συμπίπτει με τις θέσεις ΥΕ είναι προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

Ειδικότητες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
ΔΕ Μάγειρες
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Σε ποιες περιοχές θα απασχοληθεί το προσωπικό

Η λίστα με τις περιοχές:

Μοσχάτο
Κερατσίνι
Περιστέρι
Αγία Βαρβάρα
Άνω Λιόσια
Ελευσίνα
Αχαρναί
Θρακομακεδόνες
Μεσολόγγι
Άρτα
Πάτρα
Δράμα
Καρπενήσι
Νάουσα
Θεσσαλονίκη
Ηγουμενίτσα
Ιωάννινα
Καβάλα
Καρδίτσα
Γιάννουλη
Καλαμάτα
Ξάνθη
Κομοτηνή
Σέρρες
Τρίκαλα

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική>Εργασία και ασφάλιση >Απασχόληση στο δημόσιο τομέα>Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α . Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθεί με νέα ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.