Μηνιαία παράταση μόνο για την , που θα κοστίσει 13,5 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, τονίζεται ότι η παράταση πρόκειται να καλύψει το χρονικό διάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του (ΚΕΑ).

Η έναρξη των του (ΚΕΑ) θα πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι η παράταση αυτή αφορά στους δικαιούχους που έχουν μόνιμη κατοικία σε δήμους στους οποίους δεν εφαρμόστηκε η πρώτη φάση του ΚΕΑ.

Ο λόγος είναι ότι δίνεται ανάλογη μηνιαία παράταση της πιλοτικής εφαρμογής του στους 30 δήμους που εφαρμόστηκε έως το τέλος του περασμένου έτους.

Στην ίδια τροπολογία δίνεται παράταση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Δομές Φτώχειας) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, με δαπάνη που ανέρχεται στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται, επίσης ότι, επί της παραγράφου 2, σκοπείται η παράταση της βαθμιαίας εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε 30 δήμους για έναν ακόμη μήνα και έως την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών καθολικής εφαρμογής του ΚΕΑ. Καλύπτεται το χρονικό διάστημα έως την έναρξη της διαδικασίας καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης εντός του Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι των προτεινόμενων διατάξεων συνίστανται στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των δομών φτώχειας και στην απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους για δύο ακόμη μήνες, ήτοι έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών του ΕΣΠΑ 2014-2020.