Με δόσεις μέχρι το 2028 θα αποπληρωθούν τα 85 F-16 που θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Viper, έναντι του ποσού 1,232 δισ. ευρώ.

Η σχετική απόφαση δημοσιοποιήθηκε στη . Οι τρεις πρώτες δόσεις και συγκεκριμένα των ετών 2018-2019-2020 θα είναι της τάξεως των 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2021 η Ελλάδα θα πληρώσει 200 εκατομμύρια ευρώ και την επόμενη χρονιά 220 εκατομμύρια ευρώ.

Τα υπόλοιπα χρόνια η Αθήνα θα πληρώνει κάθε χρονιά 272,351 εκατ. ευρώ.

«Η προμήθεια χαρακτηρίζεται ως μη ειδικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο υπόκειται σε κρατήσεις 6%» αναφέρει επίσης η αναρτημένη απόφαση.