Από 1η Οκτωβρίου θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής της κιλοβατώρας που θα πληρώνουν οι καταναλωτές

Συγκεκριμένα, η  ΡΑΑΕΥ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για τις παγίδες που κρύβουν τα νέα τιμολόγια και ιδιαίτερα τις αλλαγές στους όρους των συμβάσεων, τις εκπτώσεις συνέπειας και τη διάρκειά τους, καθώς και τα προγράμματα «κράχτες», που αποτελούν τις βασικές επισημάνσεις της Αρχής προς τους καταναλωτές.

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανέναν άλλο μηχανισμό αναπροσαρμογής, ενώ σε αυτά με ρήτρα αναπροσαρμογής θα πρέπει οι συντελεστές προσαύξησης να είναι προκαθορισμένοι και σταθεροί και να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι καταναλωτές με βάση την εισήγηση της ΡΑΑΕΥ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Μπορούν να διακόπτουν τη σύμβαση με τον πάροχό τους όποτε το επιλέξουν, χωρίς να επιβαρύνονται με «πέναλτι». Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης σε πρόγραμμα κυμαινόμενης τιμολόγησης θεωρείται καταχρηστική.

2. Οποιαδήποτε ένταξή τους σε κάποιο νέο πρόγραμμα προϋποθέτει τη σαφή συναίνεσή τους.

3. Σε περίπτωση αλλαγής όρων της σύμβασης που έχουν υπογράψει, ο προμηθευτής τους θα πρέπει να τους ενημερώσει με επιστολή 60 ημέρες νωρίτερα, δηλαδή το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου.

4. Σε περίπτωση που με τη λήξη των έκτακτων μέτρων αναβιώσουν οι όροι των συμβάσεων προμήθειας που βρίσκονταν σε αναστολή, χωρίς όμως καμία τροποποίηση αυτών ή οποιουδήποτε άλλου όρου, οι προμηθευτές δεν οφείλουν να ενημερώσουν τους πελάτες τους, καθώς αυτοί θα τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμολογούνταν και πριν από τη θέσπιση των έκτακτων μέτρων.

5. Η έκδοση έγχαρτων λογαριασμών είναι δωρεάν. Χρεώσεις για αποστολή έγχαρτων λογαριασμών είναι απολύτως παράνομες.

6. Προϊόντα που δεν θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών και στο e.katanalotis.gr οι καταναλωτές θα πρέπει να τα αποφεύγουν, καθώς αυτό σημαίνει ότι έγινε έλεγχος και έχει διαπιστωθεί ότι αποκλίνουν από τις προτάσεις της.