Μετά από 12 χρόνια γίνονται   1,7 εκατομμυρίων δικαιούχων, που έχουν μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με το insider, το βασικό ποσό της εθνικής σύνταξης με 20 έτη ασφάλισης αυξάνεται από 1/1/2023 στα 413,76 ευρώ, ενώ για 15 έτη αυξάνεται στα 372,38 ευρώ.

Βελτίωση θα υπάρξει και στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2022. Έτσι όποιος συνταξιοδοτηθεί από την 1/1/2023, θα δει το τμήμα που αφορά στην ανταποδοτική σύνταξη προσαυξημένο κατά περίπου 8%.

Αυξάνεται από το νέο έτος η ανώτατη σύνταξη και διαμορφώνεται πλέον στις 4.965,12 ευρώ.

Συντάξεις και επιδόματα

Εξάλλου, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου το οποίο ως 31/12/2022 ανέρχεται σε 768 ευρώ, αυξάνεται από το νέο έτος σε 827,52 ευρώ.

Το κατώτατο όριο της σύνταξης χηρείας αυξάνεται στα 413,76 ευρώ. Αύξηση θα δουν και οι συνταξιούχοι που εργάζονται καθώς η περικοπή 30% λόγω απασχόλησης θα γίνεται επί της αυξημένης κατά 7,75% σύνταξής τους.

Η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ για όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη, θα ανέλθει στα 387,9 ευρώ από 360 ευρώ που είναι σήμερα.

Από 1ης Ιανουαρίου 2023 αναπροσαρμόζονται και τα ποσά της προκαταβολής και της προσωρινής σύνταξης και θα αυξηθούν κατά 7,75% για τους νέους συνταξιούχους με αίτηση ή με έναρξη καταβολής σύνταξης από την Πρωτοχρονιά.

Αντίθεται δεν προβλέπονται αυξήσεις στα ποσά της προκαταβολής και προσωρινής σύνταξης που λαμβάνουν όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχουν έναρξη καταβολής της οριστικής τους σύνταξης ως τις 31/12/2022.

Για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν σύνταξη με προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, η αύξηση θα αφορά μόνον στο τμήμα της κύριας σύνταξης και όχι στο κομμάτι της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής.

Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του ΕΦΚΑ (ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης) θα αυξηθεί κατά 7,75%, ενώ το πλαφόν του θα ανέλθει στα 700 ευρώ.