Δείτε πότε θα πληρωθεί το στους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και γενικά όλο το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πιθανότατα θα γίνει ξεχωριστή πίστωση για το έκτακτο Δώρο των 600 ευρώ από την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα από την 18η Δεκεμβρίου και μετά, καθώς στην εγκύκλιο του αρμόδιου αν. υπουργού ΟΙκονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, που δημοσιεύτηκε αναφέρεται καθαρά πως η ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση αποστέλλεται μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2022 στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Συνεπώς από τις 18 Δεκεμβρίου και μετά ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πληρωμή των 600 ευρώ. Ωστόσο στην εγκύκλιο ανοίγει και ένα «παράθυρο» πληρωμής του έκτακτου Δώρου εντός Ιανουαρίου, καθώς ο φόρτος των εορταστικών πληρωμών είναι προφανώς μεγάλος. Έτσι δια παν ενδεχόμενο, διευρκινίζεται πως “εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022, η εν λόγω καταβολή δύναται, κατ’ εξαίρεση, να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023”.

Η πληρωμή είναι ακατάσχετη και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 18 Δεκεμμβρίου, σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής αρχείων στο σύστημα πληρωμής της.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πώς θα υπολογιστεί το Δώρο των 600 ευρώ και ποιοι θα το λάβουν ακέραιο, όπως επίσης ποιοι θα υποστούν μειώσεις.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Ειδικότερα:

Στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής χορηγείται κατά το μήνα Δεκέμβριο 2022 έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 600 ευρώ. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές των παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πότε χορηγείται ολόκληρο

Η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ χορηγείται ολόκληρη, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022 και καταβάλλεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Όσοι προσλήφθηκαν εντός του 2022 δεν θα λάβουν ολόκληρο το έκτακτο δώρο των 600 ευρώ αλλά αναλογία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός (τακτικές αποδοχές) για χρονικό διάστημα μικρότερο από το κρίσιμο 11μηνο (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2022) καταβάλλεται στον δικαιούχο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.

Για παράδειγμα:

Αστυνομικός που προσελήφθη τον Μάρτιο θα λάβει 9/11 του έκτακτου δώρου δηλαδή 491 ευρώ
Λιμενικός που προσελήφθη τον Απρίλιο θα λάβει 436 ευρώ

Παράθυρο για καταβολή τον Ιανουάριο

Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και τους είχε καταβληθεί μισθός δικαιούνται το ανάλογο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η καταβολή του οποίου θα γίνει από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022, η εν λόγω καταβολή δύναται, κατ’ εξαίρεση, να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023.

Για ποιους μπαίνει ψαλίδι

Η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ περικόπτεται ανάλογα στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 1 προσωπικό (κατά το χρονικό διάστημα από 1η.1.2022 έως 30η.11.2022) ευρίσκεται σε απόσπαση στο εξωτερικό ή για λόγους πειθαρχίας εκτίει ποινή αργίας ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή τελεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας.

Τι γίνεται με όσους έχουν αναρρωτική άδεια

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο στέλεχος που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1η.1.2022 έως και 30η.11.2022, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και το εν λόγω στέλεχος έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα. Επίσης, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται και στα στελέχη που απουσίαζαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με κάθε είδους θεσμοθετημένες άδειες με αποδοχές.

Χωρίς παρακράτηση φόρου στην πηγή

Η οικονομική ενίσχυση δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, κατά την καταβολή της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η καταβολή της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2022 στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα για ακατάσχετη πληρωμή σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής αρχείων στο σύστημα πληρωμής της.