: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις  διαδικασίες ταχύτατης έκδοσης των συντάξεων.

Χωρίζονται και σε δύο μεγάλες κατηγορίες για τις οποίες προκύπτουν σημαντικές διαφορές:

-Για όσους έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2022 ο υποχρεούνται να δεχθεί σαν αληθή τα στοιχεία που επικαλείται ο ασφαλισμένος και να εκδώσει σύνταξη μέχρι την 1/7/2022. Η διαδικασία επιλέγεται σαν «σύνταξη εμπιστοσύνης».

-Μόνο οι νέες αιτήσεις, από 1/4/2022 και μετά, χρειάζεται να επισυναφτεί και σχετική βεβαίωση εργατολόγου για τον χρόνο ασφάλισης προκειμένου να εκδοθεί εξπρές η . Η όλη υπόθεση αναφέρεται σαν

1.Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες ο δεν αναζητά τον συνολικό χρόνο ασφάλισης από ταμείο σε ταμείο (διαδοχική ασφάλισης) ή εντός του ίδιου ταμείου στις περιπτώσεις που αναφέρεται ασφαλιστέος χρόνος προ του 2002. Περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε σύστημα μηχανοργάνωσης και τα ένσημα επικολλούταν σε καρτέλες, καθώς μόνο κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια υφίστανται τα άυλα «ένσημα».

2.Κατά συνέπεια, διακόπτεται κατά την προσυνταξιοδοτική διαδικασία για την αναζήτηση του πραγματικού χρόνου ασφάλισης, η αλληλογραφία μεταξύ των ταμείων. Οι ισχυρισμοί του ασφαλισμένου και για το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γίνονται αποδεκτοί.

3. Εξετάζεται μόνο εάν αντιστοιχεί η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης (π.χ. με 25ετία το 2010 ή 35ετία κ.α.) με βάσει τα ισχύοντα κάθε φορά (πρώτο ένσημο, συνολικά έτη ασφάλισης, ύπαρξη πλασματικών χρόνων κ.α.).

4.Η σύνταξη αποδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2022 και αμέσως μετά ξεκινά η διακρίβωση των ισχυρισμών του ασφαλισμένου. Διαδικασία που ενδεχομένως διαρκέσει μέχρι και πέντε έτη.

5. Αν αποδειχτούν αναληθείς οι ισχυρισμοί του ασφαλισμένοι, αρά κακώς δόθηκε η σύνταξη, τότε μπορούν να συμβούν δύο τινά:

α)Να ανασταλεί η σύνταξη και να αναζητηθούν (επιστραφούν) τα ποσά που καταβληθήκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στην περίπτωση που ο μη αποδεκτός χρόνος που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της σύνταξης ξεπερνά τα δύο έτη.

β)Αν μετά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι ο επιπλέον χρόνο, που κακώς υπολογίστηκε σαν ασφαλιστέος και θεμελιώθηκε η σύνταξη, είναι έως 24 μήνες το πολύ, τότε η σύνταξη συνεχίζει και καταβάλλεται. Με την υποχρέωση του συνταξιούχου (σ.σ. και ελλιπώς ασφαλισμένου) να αναγνωρίσει σαν πλασματικούς αυτούς τους επιπλέον μήνες. Καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίμημα…

Ο ρόλος του εργατολόγου

6.Αν η διαδικασία που θα τηρηθεί για τις αιτήσεις έως 31/3/2022 είναι τυφλή (έκδοση σύνταξης χωρίς έλεγχο), για τις νεώτερες αιτήσεις (από 1/4/2022) ο ασφαλισμένος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει και βεβαίωση εργατολόγου για τον μη εμφανιζόμενο χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ δεν θα δέχεται τυφλά σαν αληθείς τους ισχυρισμούς, παρά ο εργατολόγος θα πρέπει να βρει κάποια στοιχεία, να εντοπίσει αποδείξεις, να αναφερθεί σε ενδείξεις ώστε ο ΕΦΚΑ να δώσει τη σύνταξη.

7.Και σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση των νεώτερων αιτήσεων (από 1/4/2022) ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να απαντήσει εντός τριμήνου. Εάν δεν μπορεί το Ταμείο να αποδείξει σαν αναληθείς τους ισχυρισμούς του ασφαλισμένου και του εργατολόγου, θα πρέπει να αποδώσει τη σύνταξη.

8.Ακολούθως θα εξεταστεί ενδελεχώς ο φάκελος και θα ισχύσει και εδώ ότι και στις «παλαιές» αιτήσεις. (Ανάκληση της σύνταξης για πρόσθετο-μη αποδεικτέο χρόνο πέραν της διετίας, συνέχιση της καταβολής και αναγνώριση του πλασματικού χρόνου όταν η «διαφορά» περιορίζεται στους 24 μήνες).