Από τις 26 Νοεμβρίου έως την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 θα καταβληθούν οι του Δεκεμβρίου του 2019 στους .

Ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλουν την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 τις .Την ίδια μέρα θα καταβάλει και ο τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Ενώ το Δημόσιο, το , το ΝΑΤ θα καταβάλουν την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 τις συντάξεις. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος. Αλλά και τα υπόλοιπα ταμεία του (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την ημέρα αυτή.

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 τις επικουρικές συντάξεις για τον μήνα Δεκέμβρη.

Ωστόσο επισημαίνεται πως οι επικουρικές για τον μήνα Νοέμβρη θα καταβληθούν στις 4 του μήνα.