55.000 δικαιούχοι πάνε ATM – Δείτε ποιοι – Πότε οι πληρωμές ανά κατηγορία –  είναι αυτή που διανύουμε, σύμφωνα με  τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα, ό πως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, συνολικά 60.548.616 ευρώ θα καταβληθούν σε 55.208 δικαιούχους από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Επιδόματα: Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 θα καταβληθούν 22,8 εκατ. ευρώ σε 980 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 θα καταβληθούν 248.616 ευρώ σε 228 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθένειας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Επιδόματα: Όλες οι πληρωμές από τη

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
15 εκατ. ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
6 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα