: Για τον Φεβρουάριο του 2022 ή και ακόμα πιο πέρα αναβάλλονται οι τρέχουσες πληρωμές υποχρεώσεων για τους χιλιάδες πυρόπληκτους της Αττικής, Εύβοιας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και όπου αλλού οι πολίτες έζησαν τον πύρινο εφιάλτη του Αυγούστου.

Σύμφωνα με το newmoney, στα άμεσα μέτρα ανακούφισης των πυροπλήκτων περιλαμβάνονται:

· απαλλαγή από τον για το 2021

· αναστολή πληρωμής

· αναστολή εξόφλησης

· αναστολή στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι χρειάζεται για να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα

1. : πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι πυρόπληκτοι. Έτσι θα μπορέσουν να εξαιρεθούν, ώστε να εκδοθεί ειδικό εκκαθαριστικό που θα τους απαλλάσσει από υποχρέωση πληρωμής για τα ακίνητα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2021.

Για την καταγραφή των τελικών δικαιούχων θα ισχύσουν αυστηρά κριτήρια γεωγραφικού εντοπισμού.

Συγκεκριμένα η απαλλαγή θα αφορά ακίνητα:

· μέσα στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς

· εφόσον έχουν ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Την αυτοψία και καταγραφή των δεδομένων θα αναλάβουν συνεργεία μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πυρκαγιών, θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, για έξι (6) μήνες.

Τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται, θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 2022 τουλάχιστον.

Θα αφορά οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων των περιοχών –εντός αυστηρής περιμέτρου– οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά.

3. ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δοθεί η δυνατότητα αναστολής και ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών στις πληττόμενες επιχειρήσεις εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

(α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μαζί και με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις κλπ),

(β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), και

(γ) ρύθμιση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή αντί τον Φεβρουάριο του 2022, θα μπορούν να τα εξοφλήσουν τμηματικά έως και τον Φεβρουάριο του 2024.

4. αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης:

Με Υπουργική Απόφαση θα δοθεί και αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττομένων από τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, θα αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

Η αναστολή δεν περιλαμβάνει κατασχέσεις λόγω απαιτήσεων καταβολής διατροφής.

Καταλαμβάνει όμως τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, για όλα τα άλλα χρέη ή υποχρεώσεις.

Για αυτούς τους έξι μήνες (έως Φεβρουάριο του 2022), θα αναστέλλονται με την ίδια απόφαση και οι οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ