Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον από τα 25 στα 15 λεπτά το λίτρο. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που ώθησαν την πολιτική ηγεσία στην λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με την Ημερησία, ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η διανομή του μέχρι και σήμερα. Μια πτώση που αποτιμάται στα περίπου 30 λεπτά το λίτρο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της οικονομίας δεν είναι ατελείωτες και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνουν επιλογές και θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες έτσι ώστε η άσκηση να βγαίνει.Παράλληλα σημειώνεται ότι στην κυβέρνηση έχουν ψηλά στις προτεραιότητές τους την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες και ένας από αυτούς είναι η εξάλειψη μέτρων που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Και η εν λόγω απόφαση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Βάζει προτεραιότητες η κυβέρνηση

Πηγές από την κυβέρνηση σχολίαζαν την εξέλιξη αυτή λέγοντας, πως σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να περιορίζει την ωφέλεια του καταναλωτή και μάλιστα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ωστόσο σημείωναν δεν μπορεί να γίνουν όλα.

Έτσι λοιπόν με δεδομένο ότι η μέση τιμή σήμερα είναι στην περιοχή του 1,1 ευρώ το λίτρο και έχοντας ως υπόθεση εργασίας ότι οι διεθνείς τιμές και η ισοτιμία του ευρώ με του δολάρια, παραμείνουν στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα, τότε η λιανική τιμή στις 2 Ιανουαρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί περίπου 13,5 λεπτά υψηλότερα.

Τα 10 λεπτά από την μειωμένη επιδότηση στην αντλία και τα υπόλοιπα 3,5 λεπτά από την κατάργηση της επιδότησης από τα διυλιστήρια, κάτι που θεωρείται ως η πλέον πιθανή εξέλιξη. Έτσι λοιπόν με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στην περιοχή των 1,235 ευρώ το λίτρο.

Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι και σε αυτή την περίπτωση, θα είναι κατά περίπου 14 λεπτά χαμηλότερα από την τιμή που ξεκίνησε τον Οκτώβριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και μόλις 11 λεπτά – περίπου – υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Με λίγα λόγια η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι αυξημένη περίπου 10%, όσο δηλαδή και ο πληθωρισμός.