: Εν αναμονή ενός ακόμα νόμου βρίσκονται οι διοικήσεις των , οι οποίες καλούνται να αναδιαρθρώσουν το πλαίσιο των σπουδών τους στη «σκιά» και των αλλαγών που έχουν θεσμοθετηθεί  για την χρηματοδότησή τους.

Ελπίδα Οικονομίδη-

Αλλαγές σε τμήματα και προγράμματα σπουδών αναμένονται τους επόμενους μήνες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τα Πανεπιστήμια να βρίσκονται λίγο πριν την έναρξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Οι συνέπειες της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, οι διεθνείς συνεργασίες και η χρηματοδότηση βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ πρυτάνεων και πολιτικής ηγεσίας.

Η φετινή χρονιά αναμένεται να εκκινήσει τις διαδικασίες, ώστε από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να προχωρήσει η εφαρμογή του νέου ακαδημαϊκού χάρτη.

Πώς επηρεάζει η την βιωσιμότητα των τμημάτων

Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2021 ανέδειξαν έναν αριθμό τμημάτων που δεν κατάφεραν να «περάσουν» το κατώφλι της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, με αποτέλεσμα να η εισαγωγή των πρωτοετών να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και με χαμηλή βάση.

Φέτος, ένα χρόνο μετά και με τους πρυτάνεις να έχουν ακόμα μία «ευκαιρία» να προχωρήσουν σε βελτιωτικές ρυθμίσεις όσον αφορά τους δείκτες συντελεστών, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με πολλά Πανεπιστήμια, ιδίως στην Περιφέρεια να προχωρούν, λόγω έλλειψης ζήτησης και φοιτητών σε συγχώνευση τμημάτων ή ακόμα και καταργήσεις.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και ενίσχυση των σχολών έναντι των τμημάτων, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευρύ φάσμα συγγενών γνωστικών αντικειμένων και να περιοριστεί η υπερ-εξειδίκευση με ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα με τη διαχείριση των «απωλειών», τα πανεπιστήμια καλούνται να «κινητοποιηθούν» στον ακαδημαϊκό χώρο, εξασφαλίζοντας υψηλούς δείκτες στην ποιότητα αλλά και την ταχύτητα ολοκλήρωσης φοίτησης των σπουδαστών τους αλλά και την εξωστρέφεια την οποία έχει υπογραμμίσει η πολιτική ηγεσία, ώστε να μην δεχτούν περικοπές στη χρηματοδότησή τους αλλά και να αναζητήσουν νέα εργαλεία χρηματοδότησης.

Τι αναμένεται να αλλάξει για τους

Στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών εντός των Πανεπιστημίων, με πιθανή επιστροφή των Συμβουλίων Ιδρυμάτων, τα οποία δεν «μακροημέρευσαν» κατά την πρώτη εφαρμογή τους, καθώς καταργήθηκαν το 2015 από την τότε πολιτική ηγεσία.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές και για τους φοιτητές, καθώς τα Ιδρύματα θα κληθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο των λιμναζόντων σπουδαστών, παρέχοντας κίνητρα για ταχεία ολοκλήρωση σπουδών, μέσω καλύτερων συνθηκών φοίτησης όπως επαρκής εργαστηριακός εξοπλισμός, βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων-φοιτητών αλλά και εφαρμογή ή επέκταση της πρακτικής άσκησης με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλά επιχειρούν να αναπτύξουν συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς της επιχειρηματικότητας αλλά και Ιδρύματα του εξωτερικού, ιδίως σε Αμερική, Ευρώπη και Κίνα, με στόχο την υιοθέτηση καλών και διεθνών πρακτικών.

Σε αυτόν το σχεδιασμό στόχος είναι μεταξύ άλλων να ενισχυθεί και ο χώρος της Καινοτομίας και της Έρευνας με αναζήτηση χρηματοδότησης, καθώς αυτό θα ισχυροποιήσει την θέση των ελληνικών ΑΕΙ στον χάρτη των διεθνών κατατάξεων, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ακαδημαϊκής τους δραστηριότητας.

Όλα τα παραπάνω άλλωστε προβλέπονται ώστε να μπορέσουν τα Πανεπιστήμια να εξασφαλίσουν και την επαρκή κρατική επιχορήγησή τους, καθώς από την επόμενη χρονιά, τα κριτήρια αλλάζουν, σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφισθεί εδώ κι ένα χρόνο και προβλέπει το 20% της από το σύνολο, να ορίζονται βάσει μη αντικειμενικών κριτηρίων, αλλά ακαδημαϊκής δραστηριότητας.