: Σημαντικός είναι ο υπολογισμός μορίων γιατί μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στους υποψήφιους για την εισαγωγή στη σχολή της επιλογής τους.

Κατά συνέπεια, , ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υπολογίσει τα μόρια που συγκέντρωσε συνολικά, τα οποία διαφέρουν από σχολή σε σχολή, λόγω των συντελεστών βαρύτητας.

Υπολογισμός μορίων 2023 στο gov.gr

Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι,, μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα για το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Επιπλέον, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι, μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων για τις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Υπολογίστε τα μόρια μέσω gov.gr – Τονίζουμε ότι, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για τα μόρια 2023.

Οι αλλαγές στους συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το 2023 έχουμε 127 τμήματα που επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή 1,2. Πρόκειται για το 28,09% των τμημάτων. Οι συντελεστές ανακοινώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο από το Υπουργείο Παιδείας οι Συντελεστές για τον προσδιορισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που θα ισχύσουν στις Πανελλήνιες 2023. Κάθε χρόνο τα τμήματα έχουν δικαίωμα να αλλάζουν τους συντελεστές βαρύτητας από 0,8 έως 1,2 για τα τμήματα.

Συντελεστής 0,8 σημαίνει ότι πρέπει ένας υποψήφιος να γράψει το 80% του μέσου όρου όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας, για να έχει τη δυνατότητα να δηλώσει το τμήμα στο μηχανογραφικό του δελτίο. Συντελεστής 1,2 σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να γράψει το 120% του μέσου όρου.