Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το θα δέχεται τις αιτήσεις πολιτών που πληρούν τις προϋποθέσεις επιδοτούμενου δανεισμού.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προβλέπει χαμηλότοκα δάνεια έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας. Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις δανεισμού και απομένει η προκήρυξη προς τις τράπεζες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, με άδεια κατασκευής έως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον 10.000 πολίτες. Δικαιούχοι θα είναι οι πολίτες ηλικίας 25-39 ετών, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, πραγματικό και τεκμαρτό, προσδιορίζεται στις 16.000 ευρώ για άγαμο ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει. Εως τις 24.000 ευρώ για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 27.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Το και για το ποσοστό αυτού του δανείου δεν οφείλεται τόκος. Το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση σε μία από τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες, ώστε να κριθεί – κατ’ αρχήν – η επιλεξιμότητά του. Οι τράπεζες θα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητά του και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου, εντός 60 ημερών. Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς).

Εως το τέλος Μαρτίου ξεκινά και το δεύτερο στεγαστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, το πρόγραμμα «Κάλυψη», με στόχο τη στέγαση ευάλωτων νέων, ηλικίας 25-39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Θα αφορά 3.000 νέους και η στέγασή τους θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών.

Για τα σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο απόθεμα διαμερισμάτων του προγράμματος «Εστία». Πρόκειται για κατοικίες που διατέθηκαν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία».

Εφόσον οι ιδιοκτήτες τους το επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα «Κάλυψη», υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ηδη περισσότεροι από 600 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κατ’ αρχάς ανταποκριθεί θετικά, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους κατά την προκαταρκτική διερεύνηση που διεξήγαγε το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανά δήμο με μοριοδότηση. Επιπλέον μόρια λαμβάνουν οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες μίσθωσης των κατοικιών για τρία χρόνια. Η δαπάνη για κάθε κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό με το οποίο είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εστία» συν τον πληθωρισμό του 2022. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα, έως 500 ευρώ ανά κατοικία κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και έως το τετραπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος κατά τη λήξη της μίσθωσης. Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες μετακόμισης, έως 1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ