Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υλοποίηση του στον οποίο θα συμμετάσχουν συνολικά 108.229 υποψήφιοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε  το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα για τις 43 Περιφερειακές Ενότητες.

Εξεταστικά κέντρα

Οι () και να κάνουν αναζήτηση του εξεταστικού κέντρου βάζοντας στα ειδικά πεδία τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (ΑΜΚΑ, αριθμ. ταυτότητας, ΑΦΜ).

Το πρόγραμμα

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου στις Περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας, Ανατολικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Βορείου τομέα Αθηνών, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Δυτικού τομέα Αθηνών, Εβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κεντρικού τομέα Αθηνών, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Νοτίου τομέα Αθηνών, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Ρόδου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Χανίων και Χίου.

Για τη Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίστηκε στις 8:00 π.μ. και ώρα έναρξης της εξέτασης στις 9:00π.μ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 45’ λεπτά.

Για την εξέταση γνώσεων η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίστηκε στις 2:30 μ.μ. και ώρα έναρξης της εξέτασης στις 3:30 μ.μ.. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 30’ λεπτά. Επισημαίνεται από το ΑΣΕΠ ότι αιτήματα υποψηφίων για αλλαγές εξεταστικών κέντρων δεν γίνονται δεκτά.

Τρεις οδηγίες προς υποψηφίους

Μέσα από τη σελίδα του στο facebook ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, σημειώνει τρεις βασικές οδηγίες προς τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στον γραπτό διαγωνισμό. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρει:

α) Να διευκρινίσω ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό κατάταξης των υποψηφίων. Με άλλα λόγια, όσοι περάσουν τη βάση θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν υποψηφιότητα σε προκηρύξεις των αναφερόμενων στην προκήρυξη κλαδο-ειδικοτήτων που θα ακολουθήσουν την έκδοση της βαθμολογίας για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός. Η βαθμολογία τους θα προσαυξάνεται με τυχόν μεταπτυχιακά/διδακτορικά και εμπειρία (η τελευταία, ανεξαρτήτως συνάφειας). Συνεπώς, το να περάσει κανείς τη βάση στα δύο «μαθήματα» είναι το πρώτο βήμα για μια πρόσληψη αλλά όχι το τελευταίο.

β) Να παρακινήσω τους υποψηφίους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 9.12.2022 και στις 23.1.2023 με οδηγίες και παραδείγματα για τα τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

γ) Επίσης, να ανατρέξουν στο δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ (19.12.2022) στην ιστοσελίδα της Αρχής όπου έχουν αναρτηθεί όλα τα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους και συγκεκριμένα τα σχετικά άρθρα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του κώδικα διοικητικής δικονομίας, τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων και το νόμο για την ψηφιακή διακυβέρνηση.

6.500 θέσεις σε 2 χρόνια

Οπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, «στόχος του διαγωνισμού είναι να υλοποιήσει, με τον πλέον διάφανο τρόπο, μέρος του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων που έχουν υποβάλει οι φορείς και να επιταχύνει σημαντικά την κάλυψη των θέσεων. Η ιδιαιτερότητα δε αυτού του διαγωνισμού έγκειται στο γεγονός ότι έρχεται να καλύψει εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 καθώς και προσλήψεις του 2023. Οι θέσεις που θα ενταχθούν κατ’ αρχήν είναι γύρω στις 5.500 και ίσως αυξηθούν κατά περίπου 1.000 θέσεις, σε διάστημα 2 ετών».

Η ύλη των εξετάσεων

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου, 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα, 3. Οργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης, 4. Πολιτικά Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες), 5. Δημόσια Πολιτική, 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει), 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί, 9. Δημοσιονομική Πολιτική και 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Διευκρινίσεις και παραδείγματα ερωτήσεων

6 Υπενθυμίζεται ότι το ΑΣΕΠ έχει δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας που θα περιλαμβάνουν τρία είδη ερωτήσεων. Επισημαίνεται ότι οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι θα είναι, αποκλειστικά και μόνον, του είδους και του τύπου που αναλύεται κατωτέρω αλλά με κλιμακούμενη δυσκολία.

Ερωτήσεις Αριθμητικού Συλλογισμού

7 Ο αριθμητικός συλλογισμός αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ αριθμών. Σε κάθε ερώτηση, ο υποψήφιος καλείται αρχικά, να εντοπίσει, κάνοντας απλές πράξεις, τη μαθηματική σχέση που συνδέει τους αριθμούς της εκφώνησης. Στη συνέχεια πρέπει, με βάση τη μαθηματική σχέση που εντόπισε, να συμπληρώσει το κενό που συμβολίζεται ως (?) με μια από τις επιλογές (A,B,Γ,Δ) του πίνακα με το γκρι φόντο.

Παράδειγμα :

5, 10, 15, 20, ?

Α: 25 Β: 20 Γ: 30 Δ: 40

Απάντηση: Στο παράδειγμα αυτό η σωστή απάντηση είναι το Α:25

Ερωτήσεις Λεκτικού Συλλογισμού

Ο λεκτικός συλλογισμός αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες και την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς κατανοώντας τη σχέση μεταξύ λέξεων και εννοιών. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη σχέση δεν έχει γραμματικό ή συντακτικό ή ορθογραφικό χαρακτήρα, καθώς δεν πρόκειται για εξέταση γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας, όπως φαίνεται ότι έχουν πιστέψει λανθασμένα πολλοί υποψήφιοι.

Παράδειγμα :
Καπετάνιος Πλοίο
Πιλότος ;
Α. Τρένο Γ. Αυτοκίνητο
Β. Αεροπλάνο Δ. Υποβρύχιο

Απάντηση: Στο παράδειγμα αυτό, η σωστή απάντηση είναι η Β (Αεροπλάνο).

Ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων

Οι ερωτήσεις Αξιολόγησης Υποθετικών Καταστάσεων αξιολογούν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια υποθετική κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής καθημερινότητας ενός υπαλλήλου σε δημόσια υπηρεσία. Σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, αφού διαβάσει προσεκτικά την περιγραφή και τα δεδομένα της υποθετικής κατάστασης, καλείται να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων εναλλακτικών απαντήσεων (Α, Β, Γ, Δ) για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κριτήριο της απάντησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η, κατά την κρίση του υποψηφίου, πιο αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υποθετικής κατάστασης. Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ενδεδειγμένες προσεγγίσεις σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, μία από αυτές αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποτυπώνεται σε κάθε ερώτηση πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Παράδειγμα:

Εργάζεσαι σε υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επεξεργασία αιτήσεων χορήγησης ενός κοινωνικού επιδόματος. Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος. Ορισμένοι πολίτες φοβούμενοι την εκπνοή της προθεσμίας έρχονται διά ζώσης στην υπηρεσία και απαιτούν να υποβάλουν χειρόγραφα τις αιτήσεις τους. Πώς θα διαχειριστείς την όλη κατάσταση;

Α. Δέχεσαι την κατάθεση των αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν υπάρξει παράταση, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν και ηλεκτρονικά την αίτηση.

Β. Κρατάς τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών ώστε να τους ενημερώσεις πότε η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη.

Γ. Ενημερώνεις τους πολίτες ότι δεν είναι εφικτή η παραλαβή και η υποβολή χειρόγραφων αιτήσεων και τους ζητάς να αποχωρήσουν.

Δ. Τους διαβεβαιώνεις ότι η υπηρεσία έχει γνώση του προβλήματος, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δίνεται παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, και γι’ αυτό, δεν είναι εφικτή η παραλαβή χειρόγραφων.

Απάντηση: Στο παράδειγμα αυτό, η απάντηση που αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά και σφαιρικά τη συγκεκριμένη υποθετική κατάσταση είναι η Δ.

Αποτελέσματα και διορισμοί

Οι εκλογές όπως όλα δείχνουν δεν θα επηρεάσουν τις εξετάσεις, θα επηρεάσουν ωστόσο το χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διότι κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου θα «παγώσουν» όλες οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ σχετικά με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση στόχος του υπουργείου είναι να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις να βγαίνουν μέσα στο καλοκαίρι ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέρος των διορισμών μέχρι το φθινόπωρο.

Οι επιτυχόντες

Οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού θα μπουν, βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας και κατά φθίνουσα σειρά, σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Σε αυτό το σημείο, και αφού το ΑΣΕΠ εκδώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύναται να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου. Στο δεύτερο στάδιο, οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από δήμους, υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις αυτές και να έχουν μία πιθανότητα για διορισμό, μόνο εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία). Η διαδικασία των διορισμών θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο γρήγορη από ό,τι ισχύει τώρα για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ