Μαζί με τη δόση του δ’ τριμήνου από τον θα πραγματοποιηθεί πληρωμή και για όποιες δεν έχουν πληρωθεί -λόγω ελλιπών δικαιολογητικών- καθώς και για όσες υποβλήθηκαν ή πρόκειται να υποβληθούν από την 1η Οκτωβρίου και έπειτα.

Υπενθυμίζεται πως για το 2017, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ (σύστημα taxis) μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου.

Ο θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του (, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων ») προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.