Οικογενειακά επιδόματα: Η επόμενη δόση και το «παράθυρο» του νόμου για το ακατάσχετο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔24/08/2017 - 12:16 | Author: Newsroom Ipaidia

– Την ικανοποίησή του για την προστασία από κατάσχεση των έκτακτων βοηθηµάτων που χορηγούνται στους οικονοµικά αδύναµους πολίτες, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνοντας ότι αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήµα για την προστασία των πάσης φύσεως βοηθηµάτων που χορηγούνται στους ευάλωτους πολίτες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε γίνει αποδέκτης αναφορών πολιτών που είχαν διαπιστώσει κατάσχεση βοηθηµάτων των δήµων προς ΑµεΑ ή άλλους πάσχοντες ή οικονοµικά ασθενείς δηµότες ακόµα και από λογαριασµό συνδικαιούχου και είχε ζητήσει από τους αρµόδιους Υπουργούς να λάβουν µέτρα ώστε να µην ακυρώνεται στην πράξη ο ίδιος ο σκοπός της χορήγησης των βοηθηµάτων.

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 51 του πολύ πρόσφατου νόµου 4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.17) του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι τα βοηθήµατα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήµους σε οικονοµικά αδύναµους και «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς ∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα». Στην αιτιολογική έκθεση του νόµου µάλιστα, ρητά διατυπώνεται ότι «η µε οποιονδήποτε τρόπο έµµεση µείωση των χορηγηθέντων ποσών ή/και τυχόν εις ολόκληρο παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην προτεινόµενη διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νοµοθέτη που τα προέβλεψε.»

Ο Συνήγορος είχε διερευνήσει ατοµικές υποθέσεις, κατορθώνοντας µάλιστα να επιλύσει κάποιες εξ αυτών µε επιστροφή των κατασχεµένων ποσών στους πραγµατικούς δικαιούχους. Παράλληλα είχε απευθύνει έγγραφο προς τους συναρµόδιους υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισηµαίνοντας ότι η κοινωνική πρόνοια των δήµων είναι προστασία που παρέχεται σε άτοµα ή οµάδες µε προγράµµατα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής των ατόµων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο τα βοηθήµατα αυτά δεν υπόκεινται σε καµία γενικής φύσεως προστασία από κατάσχεση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι η προστασία πρέπει να επεκταθεί και στα που καταβάλλονται περιοδικά από δηµόσιους φορείς, δεδοµένου ότι ο σκοπός του νοµοθέτη δεν διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τη χορήγησή τους και θεωρεί απαραίτητη την άµεση συνολική επανεξέταση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.

ΟΓΑ- Επίδομα Α21: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: