Στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου και του προγραμματισμού των επόμενων ενεργειών, ο είχε συνάντηση με την ηγεσία του .

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Όσον αφορά τον απολογισμό των δράσεων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου, αυτός περιλαμβάνει:

– Επίσπευση της διαδικασίας 4.500 μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ

– Δρομολογήθηκε η διαδικασία 10.500 μόνιμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων 5.250 άμεσα, με στόχο τους 15.000 μόνιμους διορισμούς έως το 2021

– Αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

Επίσης με βάση το σχεδιασμό για το 2020, προβλέπεται:

– Στήριξη της ειδικής αγωγής μέσω των διορισμών