ΟΓΑ: Όρια συνταξιοδότησης – Τι ισχύει

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔25/04/2017 - 14:12 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει στη λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ (www.oga.gr) μετά τις αλλαγές του ασφαλιστικού νόμου.

Αναλυτικότερα, όπως δημοσιεύει το www.makthes.gr, oι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ ποτέ δεν είχαν πολλές επιλογές συνταξιοδότησης, καθώς δεν είχαν δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ηλικίες μικρότερες των 65 και των 67 ετών. Στον ΟΓΑ δεν προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση και δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς για τις μητέρες ανηλίκων. Με τις μέχρι σήμερα θεσπισθείσες αλλαγές του ασφαλιστικού δεν επήλθαν ουσιώδεις μεταβολές στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Με την αλλαγή που επέφερε στο ασφαλιστικό ο νόμος 4093 του 2012 είχαμε την αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος κατά δύο έτη, από το 65o στο 67o για όσους του ΟΓΑ δεν είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το 2012 και τα 15 έτη ασφάλισης. Με την αλλαγή που επέφερε στο ασφαλιστικό ο νόμος 4336 του 2015 είχαμε την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μόνο για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας ως γονείς, αδελφοί ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται μέχρι σήμερα ως εξής:

Α. Σύνταξη γήρατος με όριο ηλικίας το 67o

Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 15 έτη ή συγκεντρώνει τα 15 έτη με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα όσοι έχουν γεννηθεί από το 1948 και μετά πρέπει να περιμένουν μέχρι να γίνουν 67, ώστε να συνταξιοδοτηθούν. Οι υπόλοιποι μπορούν να βγουν και στα 65. Εφόσον έχει συμπληρώσει 15ετία και το 65o έτος ηλικίας μέχρι το τέλος του 2012, συνταξιοδοτείται στα 65. Εφόσον έχει συμπληρώσει 15ετία και το 67o έτος της ηλικίας μετά τη 1.1.2013, συνταξιοδοτείται στα 67.

Ερώτηση: Για τη συμπλήρωση της 15ετίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης με κάποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης και έχει φυσικά και την αρμοδιότητα να κρίνει την αίτηση συνταξιοδότησης (ΟΓΑ απονέμων φορέας). Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις στον ΟΓΑ εφαρμόζονται από 1.1.1998, οπότε και εντάχθηκε στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης ο νεοσυσταθείς κλάδος κύριας ασφάλισης, καθώς και ο καταργηθείς κλάδος πρόσθετης ασφάλισης.

Β. Σύνταξη γήρατος με όριο ηλικίας το 62ο έτος

Με το νόμο 4302/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης. O ασφαλισμένος του ΟΓΑ δικαιούται σύνταξη γήρατος στο 62o έτος, εάν έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για 40 χρόνια ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα (ελληνικό ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας ή χώρας με την οπoία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας) και ο ΟΓΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισής του και αρμόδιος να απονείμει τη σύνταξη. Oι χρόνοι που μπορούν να υπολογιστούν για τη συμπλήρωση της 40ετίας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

α. Χρόνος ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.).

β. Χρόνος ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Χρόνος ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα χώρας ΕΟΧ, Ελβετίας ή χώρας με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

δ. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης (έως 7).

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 δίδεται για πρώτη φορά στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων πέραν της στρατιωτικής θητείας η οποία ίσχυε και στον ΟΓΑ και μόνο για τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης που απαιτούνται, για να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος λόγω γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας.

Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίζονται παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ – XΡΟΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

1. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

2. O χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας στρατεύσιμων λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.

3. O πλασματικός χρόνος παιδιών.

4. O χρόνος σπουδών.

5. O χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης.

6. O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο (2) έτη.

7. O χρόνος μαθητείας μέχρι δύο (2) έτη.

8. O χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ETAA).

9. O χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα Μητρώα των πρώην Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.

10. O χρόνος απεργίας.

– ΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ

11. O χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας μέχρι 300 ημέρες και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες.

12. O χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ.

Γ. Σύνταξη γήρατος χωρίς όριο ηλικίας

O ΟΓΑ χορηγεί σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας στις εξής περιπτώσεις:

Σε γονείς και αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, άγαμων που δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα. Ο γονέας, ασφαλισμένος του ΟΓΑ θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης:

– Εφόσον μέχρι 31.12.2012 έχει συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης, ενώ από 1.1.2013 και εφεξής με 25 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός απαιτείται να είναι χρόνος πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Επιτρέπεται η συμπλήρωση του χρόνου αυτού με:

– Το χρόνο στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3232/2004. Ο χρόνος αυτός της στρατιωτικής θητείας δεν θα συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του δικαιώματος της βασικής σύνταξης (άρθρο 4 του ν. 4169/1961).

– Το χρόνο διαδοχικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης.

– Τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε υπό τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κρατών – μελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή της Ελβετίας ή χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

– Να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο. Εξαιρούνται οι συντάξεις χηρείας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 128/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε συζύγους αναπήρων με ποσοστό 80%, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος για τη σύνταξη έχει συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον κλάδο. Ο χρόνος αυτός πρέπει επίσης να είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης εκτός των περιπτώσεων που προαναφέραμε.

Για την άσκηση του δικαιώματος από το γονέα του ανάπηρου τέκνου πρέπει ο άλλος γονέας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση να μη λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε οργανισμό ή το δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.499 ημέρες ή οκτώ χρόνια πραγματικής ασφάλισης, από τα οποία 600 ημέρες ή δύο χρόνια τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε φορείς κύριας ασφάλισης ή και το δημόσιο και να εργάζεται.

Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό ή αδελφή πρέπει για τουλάχιστον μία πενταετία πριν από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση: Να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφής/ου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής ή λόγω σωματικής αναπηρίας. Ο αδελφός ή αδελφή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να συγκατοικεί αποδεδειγμένα και να τον βαρύνει. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί πρέπει να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή και οι δύο γονείς να είναι άνω των 75 ετών.

Με το νόμο 4336/2015 επέρχονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και των άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς ή σύζυγοι ή αδέλφια αναπήρων ατόμων (συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης, άρθρο 37 του ν. 3996/2011) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος και οι ασφαλισμένοι ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, δηλαδή τα 25 έτη ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΓΑ: Τι γίνεται με Α21, επιδόματα, προγράμματα, πληρωμές

ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΣΥΖΥΓΩΝ-ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.8.2015

Ο ΟΓΑ χορηγεί σύνταξη: Σε γονείς, αδέλφια, συζύγους αναπήρων, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά τις 19.8.2015 και με κριτήριο το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

19.8.2015 – 31.12.2015 55 ετών και 11 μηνών

2016 56 ετών και 9 μηνών

2017 57 ετών και 8 μηνών

2018 58 ετών και 6 μηνών

2019 59 ετών και 5 μηνών

2020 60 ετών και 3 μηνών

2021 61 ετών και 2 μηνών

Από 2022 και έπειτα 62 ετών

Επισημαίνουμε ότι οι αγρότες που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 18.8.2015 και εφόσον διαπιστώνεται ότι υπήρχε η αναπηρία του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας μέχρι την ημερομηνία αυτή εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας, δεδομένου ότι πρόκειται για θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου.

Παραδείγματα:

1. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με σύζυγο ανάπηρη σε ποσοστό 80% που μέχρι τις 18.8.2015 έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής ασφάλισης και η αναπηρία της συζύγου του πιστοποιείται ότι υπήρχε μέχρι την ημερομηνία αυτή δικαιούται σύνταξη με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Ασφαλισμένος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, γονέας ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%, συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης το έτος 2017 και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011.

Δικαιούται σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση των 57 ετών και 8 μηνών που αντιστοιχεί στο νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 55 ετών για το έτος 2017.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: