«Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)», ύψους 700 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής, έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής, 6.753 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ» -που αποτελεί την έτερη μεγάλη δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ύψους 300 εκατ. ευρώ- έχουν κατατεθεί, προς το παρόν, 2.103 αιτήσεις, ύψους 152.526.248,06 ευρώ.

Σημειώνεται πως -βάσει υπολογισμών- από αυτές τις δύο δράσεις, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, θα μπορέσουν να επωφεληθούν περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.
ΕΣΠΑ: Βήμα βήμα η διαδικασία για ένταξη

Η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρηματιών από τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1 Είσοδος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

2 Δημιουργία προφίλ με τα στοιχεία της εταιρίας (επωνυμία κ.λπ.)

3 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Σημειώνεται πως χάρη στη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΚΕ με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (όπως της ΑΑΔΕ), τα αντίστοιχα επιμέρους πεδία του ΟΠΣΚΕ (π.χ. ΚΑΔ, κύκλος εργασιών, κ.ά.) εμφανίζονται, αυτομάτως, προ-συμπληρωμένα.

Σε περίπτωση που από τα ληφθέντα στοιχεία από λοιπές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου προκύπτει μη ικανοποίηση μιας τουλάχιστον εκ των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

4 Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν, ταυτοχρόνως, στο ΟΠΣΚΕ ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Αυτός, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -κατά περίπτωση- σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν, υποχρεωτικά, συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Για τη διευκόλυνση των δυνητικών ληπτών της ενίσχυσης είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar. Επίσης, προτείνεται τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, κ.ο.κ.).

5 Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθείται η διαδικασία first in, first out (FiFo). Κάτι που σημαίνει πως τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

6 Η επιχείρηση λαμβάνει απάντηση ένταξης ή μη στη δράση, ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση ένταξης προσδιορίζεται -μεταξύ άλλων- ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ενίσχυσης και τα χρήματα που θα λάβει ο δικαιούχος.

7 Από τη στιγμή που θα λάβει θετική απάντηση η επιχείρηση, μπορεί να υποβάλει τιμολόγια στην πλατφόρμα (ΟΠΣΚΕ), για να ξεκινήσουν οι πληρωμές των δαπανών της.

8 Η επιχείρηση πρέπει να ολοκληρώσει την επένδυση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση ένταξης στη δράση). Αν δεν το κάνει, απεντάσσεται από τη δράση.

Πορεία υλοποίησης

  ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ
  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Υποβληθείσες αιτήσεις 1.932 100 71 1.434 5.319
Συνολικός προϋπολογισμός αιτήσεων 55.299.507 € 38.712.393,06 € 58.514.348 € 772.387.545 € 807.314.654 €
Δημόσια δαπάνη 28.356.150 € 17.470.392 € 27.273.680 € 352.852.985 € 376.627.155 €
Συνολική δημόσια δαπάνη προγράμματος 90.000.000 € 150.000.000 € 60.000.000 € 300.000.000 € 400.000.000 €

 

Στοιχεία έως μέσα Ιουλίου 2023