: Προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορούν συνολικά σε 13.000 ωφελούμενους ανέργους με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα συμβάλλουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την Ημερησία, το πρώτο πρόγραμμα, «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό», προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, εστιάζει στην εκθετική τεχνολογική εξέλιξη, που προσφέρει νέες δυνατότητες για τη δημιουργία, τη διατήρηση, την αρχειοθέτηση, την προβολή, την αξιοποίηση και την επανάχρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σύγχρονης τέχνης.

Η απόκτηση ψηφιακών ή άλλων δεξιοτήτων, που συνδέονται με τον πολιτισμό εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την απασχολησιμότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας στην επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

•    άνεργοι, ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του (7.000 άτομα)
•    άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο ), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του , εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (3.000 άτομα)

Η κατάρτιση αφορά σε γνώσεις και δεξιότητες των παρακάτω ειδικοτήτων:

Υπεύθυνος ηχητικού σχεδιασμού

Ηχολήπτης Μοντέρ φιλμ/ βίντεο – Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση τέχνης (λ.χ., Web 2.0, Κοινωνικά μέσα,

Ιστοσελίδες, Βίντεο, Podcasting, Livestreaming, φορητές συσκευές)

Ασφάλεια κοινού εντός των χώρων εκδηλώσεων

Ψηφιακές τέχνες και σχεδίαση -Λογισμικό κινουμένων σχεδίων & ψηφιακής επεξεργασίας

Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία – SocialMedia και Πολιτιστική Διαχείριση

3D Graphic Designer

Digital Content Creator

Digital Content Manager

Digital Education in Museum Applications for tour guides

Εικονογράφηση-Σκίτσο-Cartoon με την χρήση νέων τεχνολογιών

Δημιουργική γραφή με την χρήση νέων τεχνολογιών

Το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική σε δύο φάσεις, θεωρητική κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό, διάρκειας 100-140 ωρών με την μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης και πρακτική άσκηση, διάρκειας 200 ωρών, μέσω εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου με προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στη ναυτιλία

Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, αφορά στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες, που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία. Στόχος του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των ήδη υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων, η αντιμετώπιση του κίνδυνου απαξίωσης τους λόγω παρατεταμένης περιόδου ανεργίας ή αποχής από την αγορά εργασίας και η απόκτηση νέων εφοδίων προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη ανέργων σε συναφείς κλάδους της γαλάζιας οικονομίας,

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 3.000 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του , εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει 160 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 280 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Οι προτεραιότητες του προγράμματος αφορούν σε επαγγέλματα και δεξιότητες, που υποστηρίζουν τη λειτουργία, κίνηση και αξιοποίηση των πλοίων, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στο πεδίο του προγράμματος περιλαμβάνονται οι τομείς του τριτογενούς τομέα που αφορούν στη γαλάζια οικονομία (π.χ. οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, τροφοδοσία πλοίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουρισμός κ.α.), καθώς και του δευτερογενούς τομέα (ναυπήγηση, ναυπηγοεπισκευαστική, αφαλάτωση, παραγωγή ενέργειας από θαλάσσιες πηγές κλπ).

Πρόκειται για κατάρτιση ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γενικά: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης

ταξιδιωτικά γραφεία

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων

νηογνώμονες

ναυτιλιακές επιχειρήσεις ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων)

επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων

χονδρικό εμπόριο σχετικό με τη ναυτιλία

ενοικίαση σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα

εμπόριο τουριστικών ειδών για τη θάλασσα

διαχείριση μαρινών

εκτελωνιστές

διαχείριση και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος

υπηρεσίες υποστήριξης της κρουαζιέρας

υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας εντός λιμένων και συναφών με τον εφοδιασμό πλοίων

χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων, μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων

τεχνικοί περιβάλλοντος

τεχνικοί αφαλάτωσης

τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής.