: Την για την καταθέση που αφορά σε 3.000 ανέργους του ηλικίας 25 έως 29 ετών, υποψήφιους του κατάρτισης με , ανακοίνωσε ο αρμόδιος ιστότοπος (voucher.gov.gr).

ΟΑΕΔ Νέα προγράμματα: Έρχονται 49.000 προσλήψεις

– Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχετικά με την Πρόσκληση «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους στον πάροχο της επιλογής τους και η ανάρτηση αυτών στην ειδική ιστοσελίδα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 14-02-2020.

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης των ωφελουμένων παρατείνεται έως τις 21-02-2020 ενώ η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 28-02-2020.

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για ανέργους 18 – 29 ετών

ΟΑΕΔ: Νέες θέσεις εργασίας για 36.000 ανέργους