ΟΑΕΔ: Παράταση για ενεργοποίηση των Voucher ανέργων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/02/2020 - 17:05 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης για το πρόγραμμα του , Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ.

Ειδικότερα αναφορικά με τους επιτυχόντες του Μητρώου Ωφελουμένων της Πρόσκλησης «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», η ανάρτηση των δικαιολογητικών από τον πάροχο της επιλογής τους λήγει την Παρασκευή 21-02-2020 ενώ η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 6-3-2020.

Μετά τη λήξη της ανάρτησης των δικαιολογητικών των ωφελουμένων από τους παρόχους στις 21-02-2020, τον έλεγχο αυτών από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και με βάση τις διαθέσιμες θέσεις ανά Διοικητική Περιφέρεια, θα αναρτηθούν τα ΚΑΥΑΣ όλων όσοι από τους πίνακες των επιλαχόντων του «Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων» έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Οι επιλαχόντες με δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» θα πρέπει να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα , ήτοι:

1. Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι α) δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και β) Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης) Με βάση τη διαδικασία που έχει ήδη ακολουθηθεί, οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων (επιλαχόντων με δικαίωμα ένταξης στην πράξη), τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και προβαίνουν σε εισήγηση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούμενους.

Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Η ανάρτηση των δικαιολογητικών των επιλαχόντων με δικαίωμα ένταξης στην πράξη καθώς και η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης λήγει την Παρασκευή 6-3-2020.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης παραμένει στις 13-03-2020.

ΟΑΕΔ: Κλείνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα οκτάμηνης εργασίας για ανέργους έως 67 ετών

ΟΑΕΔ : Νέα προγράμματα για συνολικά 153.000 ανέργους • Η Παιδεία - Ειδήσεις σήμερα

  Η Παιδεία στο Viber - Δείτε ΕΔΩ

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  • ideascentral

   europalso

  Enter your email address: