:  Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων έτους 2019 από τον ΟΑΕΔ .

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα θα προπληρωθούν ως εξής:

Από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα αρχίσει να καταβάλλεται το στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους τηςειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Επίσης, από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα ξεκινήσουν ναπροπληρώνονται τα , τα επιδόματα μακροχρονίωςανέργων καθώς και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτωςαπασχολουμένων.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκαιρα και έγκυρα στο ipaidia.gr

Η καταβολή θα γίνει από τις 9 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι καιτις 6 Ιανουαρίου 2020.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τωνδικαιούχων.

Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικάεπιδοτουμένων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς καιανεξαρτήτως απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων (μέσα σταχρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί)εξακολουθεί να ισχύει.