: Αλλαγές στις αιτήσεις, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την αποτελεσματικότερη κι απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δείτε στο ipaidia.gr τι θα ισχύει με τις ψηφιακές αιτήσεις.

Τι αλλάζει στον

άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν πλέον να κάνουν ηλεκτρονική για το μηνιαίο , ύψους 399,25 € για τρεις έως εννέα μήνες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. είναι οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον , οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τ.Ο.Α.Ε.Ε., στον τ.Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. ή στον τ.Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέα Ασφάλισης Νομικών) και ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, εκεί η διαδρομή είναι: → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

ΟΑΕΔ - Επίδομα 400 ευρώ: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ο ΟΑΕΔ δηλώνει πως έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και εργοδότες, μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστώντας μη αναγκαία την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Πλέον, οι περισσότερες και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του γίνεται είτε μέσω με τους κωδικούς του , είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς χρηστών του . Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ