: Σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, αναστέλλεται η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 το πρωί και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για όλη την Περιφέρεια Αττικής.

Επίσης αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 το πρωί και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για όλη την Περιφέρεια Αττικής και διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης